Welkom bij Kakaran

Naar school

Kakaran geeft kinderen een toekomst

Voor kinderen die geboren worden in Senegal (West-Afrika) is het niet vanzelfsprekend dat ze naar school gaan. Voor veel ouders is het schoolgeld een te hoge drempel, of het gezin woont te ver van een school. Daarom ondersteunen wij kinderen in Senegal door voor hen het schoolgeld en de schoolbenodigdheden te betalen. Het liefst koppelen we een kind aan een Nederlandse donateur, die met een jaarlijkse bijdrage ervoor zorgt dat het kind een schooldiploma kan halen of een vervolgopleiding kan doen. Maar met een eenmalige donatie kunnen we bijvoorbeeld ook een fiets kopen, zodat een kind naar school kan rijden. Incidenteel steunen we ook leerlingen om na hun studie een eigen bedrijf op te zetten. Daarnaast financieren we projecten in Senegal. Het gaat om projecten op het gebied van onderwijs, zoals de bouw van een extra klaslokaal of de aanschaf van computers of een bibliotheek, en projecten, en om projecten om onze afgestudeerden een zetje te geven op de arbeidsmarkt, zoals een investering in een printer om een eigen bedrijfje te kunnen starten. Wil je ook bijdragen aan het werk van Kakaran? Wil je een kind helpen om naar school te kunnen?

Actie Leesplezier!

Kinderen vinden het heerlijk om naar school te gaan en hun kennis te vergroten. Daar ondersteunen we ze graag bij. In Senegal is het niet vanzelfsprekend dat er voldoende leermiddelen zijn. Soms schrijven de leerlingen op een leitje, soms in een schrift. Boeken zijn duur en de meeste lagere scholen hebben geen boekenkast waaruit kinderen een boek kunnen lenen.

Daarom zetten wij een actie op om een lagere school in Tambacounda te voorzien van een bibliotheek! Aangezien de school overvol is (100 kinderen per klas, met ochtend- en middaggroepen) moet er een klein gebouwtje komen, waarin enkele gevulde boekenkasten komen te staan.

Met een donatie van 5 euro kunnen we al een boek kopen.

Voor 50 euro kunnen we een boekenkast laten timmeren.

Maar je kunt natuurlijk zelf bepalen welk bedrag je wilt bijdragen.

Doe je mee en maak je ook iets over?

En als je het groter wilt aanpakken, bijvoorbeeld door een actie op te zetten op je school of in je organisatie, neem dan even contact op met dir@kakaran.nl  Dan zorgen we voor informatiemateriaal!

 

Naar school

Al 25 jaar helpt Kakaran kinderen naar school

In de afgelopen vijfentwintig jaar heeft de Stichting Kakaran er onder andere voor gezorgd dat:

 • ruim 120 kinderen de basisschool en de middelbare school hebben doorlopen.
 • 25 leerlingen een beroepsopleiding gevolgd hebben en een baan gevonden.
 • 5 studenten een Masterdiploma hebben behaald en één van hen zelfs is gepromoveerd aan de universiteit.
 • 4 oud-leerlingen een eigen bedrijf hebben opgezet.
 • binnenkort de eerste vrouwelijke orthopedisch instrumentmaker van Senegal haar opleiding afrondt.
 • er ruim 35 vaste donateurs zijn, die elk het schoolgeld voor een kind betalen.
 • in het schooljaar 2021-2022 voor 35 kinderen schoolgeld is betaald.

Dit is Ousmane

Het was zijn droom om te reizen, om avontuurlijke plekken te ontdekken om daar andere mensen over te kunnen vertellen. Maar zijn moeder was weduwe en er was niet veel geld. Dankzij twee donateurs  kon Ousmane naar de middelbare school, waar hij hoge cijfers haalde. Met zijn diploma op zak ging Ousmane dan ook naar de Universiteit van Ziguinchor om de opleiding Management van Toerisme te volgen. Hij haalde verschillende prijzen met zijn studie, waarvan een zelfs uitgereikt werd door de minister van onderwijs. Vanwege zijn goede prestaties kreeg hij een tablet. Net voordat de pandemie uitbrak in 2020 had hij zijn stage afgerond in Cap Skirring, een toeristische badplaats in het zuiden van Senegal. Zijn afstuderen liep wat vertraging op door problemen met zijn geboortecertificaat. Maar in januari 2021 waren die problemen opgelost en verdedigde hij met succes zijn masterscriptie, waarvoor hij een eervolle vermelding kreeg. We zijn trots op hem!

Lees hier meer verhalen over onze kinderen en studenten.

Wil je donateur worden van een Senegalees kind?

Help jij ook Senegalese kinderen naar school?

Voor 150 euro per jaar kan een kind naar de lagere school.
Met 250 euro per jaar kan een kind naar de middelbare school.
Voor 50 euro kan een school een pakket lesboeken aanschaffen. Of kan een kind met een fiets naar school.
Met 15 euro krijgt een leerling een rugzakje met schoolbenodigdheden.

Klik hier als je met je bedrijf of je school een sponsoractie wilt opzetten.

Wil je een eenmalige donatie doen?

Met een eenmalige donatie kunnen wij bijdragen aan

 • lesmaterialen, boeken
 • computers en modems
 • schoolbanken
 • uitbreiding school (leslokaal of toiletten)
 • protheses, rolstoel voor kinderen om naar school te kunnen
 • hulp bij opzetten eigen bedrijf

Laat ons weten waarvoor jij je donatie wilt bestemmen.

Naar school

Onze projecten

Dankzij een legaat, donaties en sponsoring heeft de Stichting Kakaran er de afgelopen 25 jaar onder andere voor gezorgd dat er:

 • een kleuterschool is gebouwd in Mbour.
 • een computerlokaal is geïnstalleerd in Mbour en een ontmoetingsruimte (salle polyvalente) in Koulouck.
 • speeltoestellen zijn geplaatst bij verschillende scholen.
 • hellingbanen voor kinderen in een rolstoel zijn geïnstalleerd op een school in Tambacounda.
 • orthopedische apparatuur is aangeschaft voor het ziekenhuis in Tambacounda.
 • een mobiele orthopedische werkplaats (AMO) al meer dan tien jaar opereert vanuit het ziekenhuis in Tambacounda.

Hier vind je een overzicht van alle gerealiseerde projecten.

 

Over het werk van Kakaran

Kakaran is een kleinschalige familiestichting met de ambitie om verschil te maken in het leven van kinderen in Senegal, die ons worden voorgedragen door onze drie contactpersonen verspreid over Senegal: Anna Cabo (Ziguinchor, in het zuiden), Awa Tall (Tambacounda, in het oosten) en Nommez Ba Gahn (Mbour, in het westen).

In het Diola, een van de officiële talen in het West-Afrikaanse Senegal, betekent 'kakaran': leren. Wij zijn ervan overtuigd dat scholing een van de basisvoorwaarden is voor de ontwikkeling van een land. Kinderen met  een goede scholing hebben een grotere kans op een succesvol en plezierig bestaan. Daarom biedt Kakaran kinderen een kans om een schooldiploma te halen en daarmee hun toekomstmogelijkheden en de situatie van hun familieleden te verbeteren.

In deze video vertellen Siré, Samba en Elisa, drie van de kinderen die wij ondersteunen, over hun ervaringen op school. Ook onze contactpersoon in Ziguinchor, Anna Cabo, komt aan het woord over haar rol in de stichting.

Lees meer over de doelstelling en werkwijze van de stichting.

klaslokaal

"Kinderen met een schooldiploma hebben een grotere kans op een succesvol en plezierig bestaan."

-Gerti Hesseling, oprichter Kakaran

Naar school

Het onderwijs in Senegal

Het onderwijssysteem in Senegal heeft zijn wortels in de Franse koloniale tijd. De staat is ervoor verantwoordelijk dat elk kind naar school kan gaan. Desondanks gaat een aanzienlijk deel van de kinderen nooit of maar enkele jaren naar school. Slechts iets meer dan de helft van de Senegalezen (ongeveer 57%) kan lezen en schrijven. Het onderwijs op de privéscholen, dat beter is dan op de openbare scholen, is vaak in handen van nonnen of paters. Op openbare scholen zijn de klassen groter en is er minder geld voor schoolmaterialen. Naast seculier onderwijs op openbare scholen en privéscholen, is islamitisch onderwijs ook erg populair in Senegal. De leerlingen die wij ondersteunen bezoeken zowel privé- als openbare scholen.

De klassen

Na de kleuterschool volgen de leerlingen zes jaar lagere school. Aan het eind van de lagere school moet de leerling een examen doen voor het Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CFEE) en een toelatingsexamen voor de middelbare school. Op het collège, de vierjarige middelbare school, gaat de leerling van de 6e klas naar de 5e, de 4e en tenslotte de 3e. Daarna moet de leerling een examen doen voor het Brevet de Fin d’Études du Cycle Moyen (BFEM). Na het behalen van hun BFEM verlaten veel leerlingen de school om een beroepsopleiding te volgen of te gaan werken. Andere leerlingen gaan door naar het lycée, de 2e en 1e en dan een eindexamenklas (terminale). Leerlingen die slagen voor dit eindexamen (baccalauréat) kunnen doorstromen naar de universiteit of een hogere beroepsopleiding.

Anna Cabo

Samen met onze partners in Senegal

Het werk van Kakaran zouden we niet kunnen doen zonder onze partners in Senegal. Onze zusterorganisatie, de Association Kakaran Senegal is een onafhankelijke, door de overheid van Senegal erkende ngo met dezelfde doelstellingen als de Stichting Kakaran. Kakaran Sénégal onderhoudt de contacten met scholen en schoolkrachten en met het ziekenhuis in Tambacounda, in Dakar en in de Casamance in het zuiden.
Daarnaast zijn er onze vaste contactpersonen, zoals Anna Cabo in Ziguinchor, die zelf jarenlang directeur was van een school en heeft gewerkt als inspecteur voor het onderwijs in haar regio.
Onze partners kennen de gezinnen waar de nood hoog is, zij weten welke kinderen gemotiveerd zijn om naar school te gaan en welke ouders hun kinderen daarin ondersteunen. Onze contactpersonen in Ziguinchor, Tambacounda en Mbour kennen de leerlingen en de scholen waar zij naartoe gaan. Ze beoordelen aanvragen, monitoren de vorderingen op school en zorgen zo dat het gedoneerde geld goed terecht komt.
Lees meer over onze zusterorganisatie in Senegal.

De oprichter Gerti Hesseling

Gerti Hesseling, de zevende uit een gezin van acht kinderen, studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, eerst voor tolk-vertaalster Frans-Italiaans en daarna rechten (1970-1976) en promoveerde er in 1982 op het proefschrift Senegal, staatsrechtelijke en politieke ontwikkelingen. Ook later, toen ze directeur van het Afrika Studiecentrum in Leiden was geworden, reisde ze regelmatig naar Senegal voor haar onderzoek. Regelmatig stopte ze haar Senegalese vrienden wat extra's toe. Totdat ze met haar echtgenoot Gerard Schuijt besloot om die giften te formaliseren in een stichting en hun familieleden te overtuigen om donateur te worden. In 2009 werd de Stichting Kakaran opgericht.

Scroll naar boven