Bericht openen
bissap

Donateursdag 2024

Na een periode van vijf jaar zijn wij verheugd weer een donateursmiddag te kunnen organiseren.

De bijeenkomst vindt plaats op 26 mei van 13:00 tot 17:00, in UDU Media, Schorpioenstraat 266, 3067 KW Rotterdam. Het pand is goed bereikbaar met zowel de auto als met het OV. UDU Media ligt bij station Rotterdam Alexander en naast winkelcentrum Alexandrium, met een grote parkeergarage.

Met deze donateursmiddag willen we de donateurs bedanken voor hun steun deze afgelopen jaren. Bovendien willen we hen de gelegenheid geven om wat nader kennis te maken met Senegal en met de kinderen die wij steunen. Dit willen we doen door verschillende activiteiten te organiseren zoals een lesje Wolof, het leren bespelen van de kesseng kesseng en natuurlijk wat eten en drinken uit Senegal. Met behulp van een internetverbinding zullen we contact leggen met onze contactpersonen en enkele van de kinderen in Senegal.

Aan het einde van de middag een veiling houden van Afrikaanse of Senegalese cadeaus die we tijdens onze bezoeken ontvangen. Natuurlijk is de opbrengst van de veiling bestemd voor onze stichting.

Aangezien we ook jongere donateurs willen interesseren voor het werk van Kakaran, nodigen we donateurs uit om deze middag introducés mee te nemen: ook zij zijn van harte welkom.

Als u tijdens deze donateursmiddag aanwezig wilt zijn, wilt u ons dat uiterlijk 1 mei laten weten via dir@kakaran.nl ?

 

 

Bericht openen
Carfeah

Renovatie Centre Carfeah

In december kregen wij een wat ongewoon verzoek. Een vrouw die voor haar afscheid (bij pensionering) een geldbedrag had gevraagd voor een project in Afrika, verzocht ons om een project voor te stellen.
Dankzij de goede band met onze contactpersonen lag er de volgende dag een voorstel van het Centre Carfeah, een centrum waar gehandicapte jongeren een prothese aangemeten krijgen die hen in staat stelt om naar school te gaan. Het is feitelijk een pension waar deze jongeren begeleid wonen. Het centrum is opgezet door Nommez Ba, en grotendeels gefinancierd door de Franse ngo La Vie en Marche.

Aangezien dit centrum inmiddels tien jaar bestaat, is het gebouw aan een renovatie toe. Het voorstel dat Nommez Ba indiende omvatte het opknappen van de slaapkamers voor de jongens, en tevens de uitbreiding ervan door een deel van de schuur bij het slaapgedeelte te trekken.

Inmiddels is het voorstel geaccordeerd en kan de verbouwing beginnen. De donateur zal in januari zelf het centrum bezoeken.

 

Bericht openen
rugzakjes

Het nieuwe schooljaar is begonnen!

Begin oktober, nadat de regentijd weer voorbij is, start het schooljaar weer in Senegal. Bij Awa Tall in Tambacounda is weer de jaarlijkse bijeenkomst geweest waarbij ze alle kinderen die we vanuit Kakaran steunen, samen met hun ouders thuis ontvangt. Alle kinderen krijgen dan hun nieuwe schooltas met de schriftjes en spulletjes die zij dit aankomende schooljaar weer nodig hebben. Hieronder een paar foto's van de ceremonie.

Wij zijn blij dat we ook dit schooljaar een recordaantal van 40 kinderen (!)  kunnen helpen om ze naar school te laten gaan, en dat we zo kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor hen.

Bericht openen

Kippenschuur voor Hawa Deme

In 2020 schreven we over Hawa Deme die dankzij een overheidsprogramma waarvoor ze was geselecteerd, een opleiding had gevolgd tot agrarisch ondernemer. De belofte na afloop van het programma was dat elke afgestudeerde een lapje grond zou krijgen om een bedrijfje te beginnen. Toen we in maart 2023 in Senegal gingen we dan ook bij Hawa  op bezoek.
Het erf, waarop het hutje staat waarin Hawa met haar man en baby en haar zieke moeder woont, ligt ver buiten Tambacounda. Op het terrein scharrelen een stuk of tien magere kippen en een groot aantal kuikens. Die koopt ze in, kweekt ze op en verkoopt ze na een maand op de markt. Maar de voeding is duur en veel kippen bezwijken aan ziekten voordat ze ze kan verkopen. Omdat Hawa's man moeilijk werk kan vinden onderhoudt Hawa met haar kippen het hele gezin.
Na onze begroeting liet Hawa de kippenschuur zien: een klein hokje met een slecht sluitende deur. Ze vertelde dat de belofte van het stukje land nog altijd niet was ingelost door de overheid. Op onze vraag hoe ze de toekomst van haar bedrijfje voor zich zag vertelde dat ze eerst een grotere schuur wilde, zodat ze meer kippen kon verkopen en dan meer geld zou hebben om de kippen medicamenten te geven, zodat ze gezonde kippen zou kunnen verkopen.

We realiseerden ons dat er nog een aardig bedrag gereserveerd stond in het Fonds Opstap naar werk, dat we hebben opgezet om afgestudeerden een zetje te geven om een bedrijf te beginnen of aan een baan te komen. Zo schaften we eerder keukengerei aan voor een studente die een cateringbedrijf ging starten. Dit bedrag is aangevuld met een gulle gift van een van onze donateurs.

De afgelopen maanden is een nieuwe, grotere schuur gebouwd. In augustus 2023 ontving Hawa tientallen nieuwe kippen die goed groeien. Hieronder een impressie van de bouw van de nieuwe verblijfplaats van de kippen.

 

 

 

 

 

Bericht openen

Actie Leesplezier op het Afrikafestival

Op zaterdag 27 mei stonden Esther Plaatsman en Ibrahim Diallo met een kraam op het Afrika Festival in Hilversum. Ibrahim verkocht er zijn schilderijen en Esther gaf informatie aan het publiek over de actie Leesplezier! Deze actie is erop gericht om geld in te zamelen voor boeken en boekenkasten voor een lagere school in Tambacounda.

Het was een zonnige dag en er waren veel geïnteresseerde bezoekers. Het Afrikafestival trekt een intellectueel publiek dat overtuigd is van het belang van lezen en daarom open stond voor ons project. Het feit dat het om een concreet doel gaat sprak hen ook aan.

Tijdens het festival kregen we veel positieve reacties op onze stichting. Het feit dat we zo’n kleinschalige organisatie zijn en dat we persoonlijke contacten hebben in Senegal zijn aspecten die mensen erg aanspreken. Daarnaast vonden de bezoekers het idee om kinderen te helpen om onderwijs te volgen, een mooie actie voor de toekomst. Ook merkten we dat 'lezen mogelijk maken' erg aanspreekt. De bezoekers van het Afrikafestival genieten zelf van boeken  en zijn zeer bereid dit ook mogelijk te maken voor de kinderen in Senegal.

Dankzij een QR-code op een affiche van de actie, die doorklikt naar de doneerknop onze website, konden bezoekers ter plekke geld overmaken. Met nakomende donaties was de opbrengst 300 euro. Naast positieve reacties waren er ook veel reacties van mensen met vergelijkbare projecten, met wie we mogelijk in de toekomst kunnen samenwerken.

Bericht openen
school

Reis naar Senegal

In maart 2023 reisde de directeur samen met een van de donateurs naar Senegal om een bezoek te brengen aan onze  contactpersonen en de kinderen die we ondersteunen. Vanwege de corona-pandemie konden we niet reizen, dus was het drie jaar geleden dat we elkaar hadden ontmoet.

De reis voerde onder andere langs Carfeah, het centrum voor gehandicapten dat door Nommez Ba Gahn, onze partner in Mbour, is opgericht. Lenette en Annelies werden er opgewacht door Oumy Ba, die drie jaar eerder in Tambacounda had verteld dat ze ervan droomde om de eerste vrouwelijke orthopedisch instrumentenmaker van Senegal te worden. Inmiddels zit Oumy in het laatste jaar van haar opleiding, en maakt ze al zelfstandig protheses. Bekijk hier onder dit bericht een filmpje van Oumy aan het werk. Vanwege een gebrek aan materialen, waaronder tweedehands protheses uit Europa die in Senegal worden hergebruikt, is het een uitdaging om passende protheses te kunnen maken. Maar Oumy is vastberaden, en het maakt haar gelukkig om kinderen die net als zij een fysieke beperking hebben, mobiel te kunnen maken, zodat ze zelfstandig een bestaan kunnen opbouwen.

hawa demeNa Carfeah en een bezoek aan de nabijgelegen Case de Touts Petits (‘het schooltje van Gonnie’), werd de reis vervolgd via Kaolack naar Tambacounda, in het oosten van het land, waar we Awa Gningue, de penningmeester van Kakaran Senegal ontmoetten. Samen met Awa bezochten Lenette en Annelies leerlingen die inmiddels met een vervolgopleidingen zijn begonnen, zoals Fily Ba, die in het tweede jaar van haar driejarige naaiopleiding zit. En ze ontmoetten oud-leerlingen zoals Fatou Faye die, na het afronden van haar opleiding grafische vormgeving, haar eigen bedrijfje Handibattantes heeft opgericht. Ook bezochten ze Hawa Deme die na haar opleiding nu een kleine kippenfokkerij heeft.

plateau1Ook bezochten we een lagere school om er met de directrice te spreken over haar droom om over een echte schoolbibliotheek te kunnen beschikken in plaats van een stoffige voorraadkast met lesmaterialen. En natuurlijk ontmoetten we de kinderen die Kakaran in deze regio ondersteunt. Alle kinderen lieten een grote bevlogenheid zien.

De reis langs de (oud-)leerlingen van Kakaran werd vervolgd naar Ziguinchor, waar onze partner Anna Cabo Lenette en Annelies met open armen ontving. Anna is ondanks haar gevorderde leeftijd nog altijd gezond en vitaal. Ondanks wat politieke onrust (demonstraties) in de stad rondom het proces tegen de politieke oppositiekandidaat Ousmane Sonko, tevens burgemeester van Ziguinchor, bezochten ze enkele leerlingen op school, zoals Samba die gestopt is met de middelbare school en nu een technische opleiding doet. Tevens troffen ze families met Kakaran-leerlingen bij Anna thuis. Het was goed om te zien dat de kinderen de achterstand vanwege Corona goed hebben ingelopen.

NanaTijdens hun reis ontmoetten ze ook Nana Gaye, dien Kaolack bij een tante verblijft in afwachting van huisvesting in Dakar. In Dakar lunchten we met Titina Diatta, die daar Portugees studeert en in Diendé bezochten we de poste de santé waar Marie-Christelle werkt als vroedvrouw. Ook troffen we een Nederlandse epidemioloog die met anderen een centrum voor integrale gezondheid heeft opgezet in Thies. Het was een intensieve, maar zeer inspirerende reis, met mooie gesprekken en dierbare ontmoetingen. We zijn blij dat we elkaar na drie jaar weer in levende lijve konden begroeten.

 

 

 

 

Lampen voor school in Koulouck

In 2020 is de Salle polyvalente opgeleverd bij de lagere school in Koulouck Mbada. Dit gebouwtje, dat wordt gebruikt voor ouderavonden en docentenvergaderingen, is gefinancierd door Kakaran, met behulp van Wilde Ganzen. Na bijna drie jaar bleek de accu van het zonnepaneel, waarmee zonlicht wordt omgezet in verlichting, niet meer te werken. Normaal gesproken gaan dergelijke accu's twee jaar mee, dus deze heeft het nog aardig lang volgehouden.
Gelukkig kon Kakaran een deel van de kosten financieren. De lokale gemeenschap, waaronder de ouders, zorgt zelf voor de aanvullende bekostiging.

Bericht openen
fotokopieerapparaat

Fotokopieerapparaat voor school

fotokopieerapparaat

In april 2023 ontvingen we van Momar Wade, directeur van een basisschool in Ndiaganiao, in het departement van Mbour, een aanvraag binnen voor de aanschaf van een printer/kopieerapparaat. Dankzij een incidentele donatie konden wij deze aanvraag honoreren.
Onlangs kregen wij van dhr. Wade het bericht dat het kopieerapparaat is bezorgd en in gebruik genomen.De docenten zijn er erg blij mee. Een kopieerapparaat stelt de school in staat de opleidingstoetsen voor leerlingen te vermenigvuldigen. Ook op deze manier draagt Kakaran graag bij aan onderwijs in Senegal.
Tot medio 2019 was Momar Wade directeur van een school in Koulouck. Vanuit zijn wens om het onderwijs te professionaliseren, door te investeren in goede ontmoetingsruimten, diende hij een aanvraag in bij Kakaran voor de bouw van een salle polyvalente, een zaal waar allerlei activiteiten voor de school en de bredere gemeenschap kunnen worden georganiseerd. Nadat deze aanvraag was gehonoreerd heeft zijn opvolger in Koulouck, de bouw begeleid. Zie hier een kort verslag over de feestelijke opening van deze zaal in 2020.

 

In memoriam Marieke van Winden

Marieke van Winden

Met grote verslagenheid moeten we u laten weten dat Marieke van Winden, ons dierbare bestuurslid van Kakaran op 23 november 2022 is overleden.  Marieke was sinds 1992 bestuurslid en vanaf maart j.l. voorzitter van Kakaran. Tot haar pensioen in 2019 werkte ze voor het Afrika Studie Centrum in Leiden, eerst als directiesecretaresse voor Gerti Hesseling, de oprichter van Kakaran, later werd Marieke hoofd Communicatie. Haar hart lag in Franssprekend West-Afrika: ze organiseerde menig congres met Afrikaanse wetenschappers en organiseerde tentoonstellingen, filmavonden en muziekbijeenkomsten. In januari 2020 maakten we nog een mooie reis door Senegal, een reis die ze als afscheid van haar werkgever had gekregen. Marieke van Winden was een enthousiaste, hartelijke en energieke bestuurder. We zullen haar ongelofelijk missen.

 

Bericht openen

Een nieuw schooljaar!

In oktober zijn de kinderen in Senegal, na een heerlijke zomervakantie, aan een nieuw schooljaar begonnen. Zoals gebruikelijk hield Awa voor hun eerste schooldag een bijeenkomst bij haar thuis,  waarbij de nieuwe schoolspullen en rugzakjes werden uitgedeeld. Dit jaar hebben we, met dank aan onze donateurs, een aantal nieuwe kinderen kunnen verwelkomen: Ablaye Fall, Robert Vassène, Olga Bassène en Cheikh Ahmed Tidjiane Ba.
Daarnaast hebben we twee families kunnen helpen met de inschrijfgelden voor school. Nana Gaye orienteert zich in Dakar op een universitaire studie. Het liefst wil ze moderne letterkunde gaan studeren. We wensen alle kinderen veel succes en plezier op school!

 

 

Bericht openen

Geslaagd!

Uit Senegal kregen we het bericht dat de meeste kinderen die wij ondersteunen, zijn overgegaan naar de volgende klas. De 21-jarige Nana Gaye is geslaagd voor haar eindexamen (baccalauréat) en Gertrude Bassène heeft haar collège succesvol afgerond.
Issa Diaby moet vanwege zijn gezondheid een jaartje overdoen. Ngom Hamath, die zakte voor zijn eindexamen, en Ouleye Sow, die zakte voor haar certificat (afronding van de lagere school) doen volgend jaar een nieuwe poging.

Belastingaftrek voor donaties

Zoals wellicht bekend zijn donaties aan de Stichting Kakaran aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Maar dat is pas als het totaal aan schenkingen voor goede doelen in het afgelopen jaar méér is dan 1% van het inkomen. De belastingaftrek begint pas boven dat bedrag. Daardoor kunnen gulle gevers vaak toch niets aftrekken.

Een paar jaar geleden heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt om elke gift aan een goed doel al vanaf de eerste cent aftrekbaar te maken, waneer je je voor vijf jaar vastlegt als donateur. Via een formulier kun je vastleggen dat je vijf jaar lang eenzelfde bedrag zult schenken. Je kunt er ook een clausule in opnemen dat de overeenkomst bij bepaalde onvoorziene omstandigheden eindigt. Als je zo’n formulier invult krijg je geld van de belasting terug. Je kunt natuurlijk ook besluiten wat méér te geven aan Kakaran, omdat de fiscus meebetaalt!

Een aantal donateurs heeft deze mogelijkheid aangegrepen en een formulier ingevuld. Voor wie nog geen gebruik maakt van een dergelijke regeling: misschien is dit het moment om in te stappen?

Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl  onder ‘periodieke giften goede doelen’. Daar kun je ook het formulier downloaden. Als je meer wilt weten over deze regeling kun je ons ook even een mailtje sturen. 

Berichten navigatie

1 2
Scroll naar boven