Bericht openen
fotokopieerapparaat

Fotokopieerapparaat voor school

fotokopieerapparaat

In april ontvingen we van Momar Wade, directeur van een basisschool in Ndiaganiao, in het departement van Mbour, een aanvraag binnen voor de aanschaf van een printer/kopieerapparaat. Dankzij een incidentele donatie konden wij deze aanvraag honoreren.
Vorige week kregen wij van dhr. Wade het bericht dat het kopieerapparaat is bezorgd en in gebruik genomen.De docenten zijn er erg blij mee. Een kopieerapparaat stelt de school in staat de opleidingstoetsen voor leerlingen te vermenigvuldigen. Ook op deze manier draagt Kakaran graag bij aan onderwijs in Senegal.
Tot medio 2019 was dhr. Wade directeur van een school in Koulouck. Vanuit zijn wens om het onderwijs te professionaliseren, door te investeren in goede ontmoetingsruimten, diende hij een aanvraag in bij Kakaran voor de bouw van een salle polyvalente, een zaal waar allerlei activiteiten voor de school en de bredere gemeenschap kunnen worden georganiseerd. Nadat deze aanvraag was gehonoreerd heeft zijn opvolger in Koulouck, de bouw begeleid. Zie hier een kort verslag over de feestelijke opening van deze zaal in 2020.

 

In memoriam Marieke van Winden

Marieke van Winden

Met grote verslagenheid moeten we u laten weten dat Marieke van Winden, ons dierbare bestuurslid van Kakaran op 23 november 2022 is overleden.  Marieke was sinds 1992 bestuurslid en vanaf maart j.l. voorzitter van Kakaran. Tot haar pensioen in 2019 werkte ze voor het Afrika Studie Centrum in Leiden, eerst als directiesecretaresse voor Gerti Hesseling, de oprichter van Kakaran, later werd Marieke hoofd Communicatie. Haar hart lag in Franssprekend West-Afrika: ze organiseerde menig congres met Afrikaanse wetenschappers en organiseerde tentoonstellingen, filmavonden en muziekbijeenkomsten. In januari 2020 maakten we nog een mooie reis door Senegal, een reis die ze als afscheid van haar werkgever had gekregen. Marieke van Winden was een enthousiaste, hartelijke en energieke bestuurder. We zullen haar ongelofelijk missen.

 

Bericht openen

Een nieuw schooljaar!

In oktober zijn de kinderen in Senegal, na een heerlijke zomervakantie, aan een nieuw schooljaar begonnen. Zoals gebruikelijk hield Awa voor hun eerste schooldag een bijeenkomst bij haar thuis,  waarbij de nieuwe schoolspullen en rugzakjes werden uitgedeeld. Dit jaar hebben we, met dank aan onze donateurs, een aantal nieuwe kinderen kunnen verwelkomen: Ablaye Fall, Robert Vassène, Olga Bassène en Cheikh Ahmed Tidjiane Ba.
Daarnaast hebben we twee families kunnen helpen met de inschrijfgelden voor school. Nana Gaye orienteert zich in Dakar op een universitaire studie. Het liefst wil ze moderne letterkunde gaan studeren. We wensen alle kinderen veel succes en plezier op school!

 

 

Bericht openen

Geslaagd!

Uit Senegal kregen we het bericht dat de meeste kinderen die wij ondersteunen, zijn overgegaan naar de volgende klas. De 21-jarige Nana Gaye is geslaagd voor haar eindexamen (baccalauréat) en Gertrude Bassène heeft haar collège succesvol afgerond.
Issa Diaby moet vanwege zijn gezondheid een jaartje overdoen. Ngom Hamath, die zakte voor zijn eindexamen, en Ouleye Sow, die zakte voor haar certificat (afronding van de lagere school) doen volgend jaar een nieuwe poging.

Belastingaftrek voor donaties

Zoals wellicht bekend zijn donaties aan de Stichting Kakaran aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Maar dat is pas als het totaal aan schenkingen voor goede doelen in het afgelopen jaar méér is dan 1% van het inkomen. De belastingaftrek begint pas boven dat bedrag. Daardoor kunnen gulle gevers vaak toch niets aftrekken.

Een paar jaar geleden heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt om elke gift aan een goed doel al vanaf de eerste cent aftrekbaar te maken, waneer je je voor vijf jaar vastlegt als donateur. Via een formulier kun je vastleggen dat je vijf jaar lang eenzelfde bedrag zult schenken. Je kunt er ook een clausule in opnemen dat de overeenkomst bij bepaalde onvoorziene omstandigheden eindigt. Als je zo’n formulier invult krijg je geld van de belasting terug. Je kunt natuurlijk ook besluiten wat méér te geven aan Kakaran, omdat de fiscus meebetaalt!

Een aantal donateurs heeft deze mogelijkheid aangegrepen en een formulier ingevuld. Voor wie nog geen gebruik maakt van een dergelijke regeling: misschien is dit het moment om in te stappen?

Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl  onder ‘periodieke giften goede doelen’. Daar kun je ook het formulier downloaden. Als je meer wilt weten over deze regeling kun je ons ook even een mailtje sturen. 

Nieuwe voorzitter

Marieke van WindenEind 2021 kondigden drie bestuursleden aan dat ze graag hun werkzaamheden voor Kakaran zouden willen beëindigen. Gelukkig hebben we snel nieuwe, enthouiaste bestuursleden kunnen vinden. Aangezien ook de voorzitter haar werkzaamheden heeft neergelegd, is Marieke van Winden, al jarenlang bestuurslid, sinds februari 2022 voorzitter van Kakaran. We wensen haar veel succes in haar nieuwe rol.

Bericht openen

Resultaat Noodfonds Corona

In 2020 werd de hele wereld getroffen door het coronavirus en door strenge maatregelen om verdere besmetting te voorkomen. Dat gold ook voor Senegal. Alleen al handen wassen is in Senegal een uitdaging omdat vaak geen stromend water beschikbaar is. Bovendien is de gezondheidszorg in Senegal vrij basaal. Vanaf half maart werden de scholen en universiteiten gesloten, veel winkels en markten waren beperkt open en er werd een avondklok ingesteld. Door deze maatregelen hadden veel mensen geen inkomsten en dat betekent in Senegal dikwijls  geen avondeten.
Als Kakaran voelen we ons verbonden met de gezinnen waarvan we kinderen financieel ondersteunen om naar school te kunnen gaan. Door de crisis was hun situatie in de meeste gevallen verslechterd. Daarom hebben we, in samenwerking met Kakaran Senegal, een eenmalig Noodfonds Corona in het leven geroepen, om deze gezinnen een voedselpakket te kunnen bezorgen, waarmee ze een à twee maanden konden doorkomen.
Veel donateurs en belangstellenden hebben een bijdrage aan dit Noodfonds overgemaakt. In totaal hebben zij € 3.085 bijeengebracht. Daarnaast hebben twee financiers van andere projecten van Kakaran, de Fred Foundation en de Stichting Bron van Leven, een ruimhartige donatie gedaan, bij elkaar € 6.500. De Stichting Wilde Ganzen heeft – in het kader van het coronavirus – dit totaalbedrag van het  Noodfonds Corona nog eens verdubbeld tot € 18.790. Met dit fantastische resultaat kunnen niet alleen de gezinnen van ‘onze kinderen’, maar in totaal 380 families een voedselpakket ontvangen. We bedanken iedereen die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen van harte voor hun gulle bijdrage.

 

Bericht openen
Koulouck

Feestelijke inwijding van de Salle polyvalente

salle polyvalenteOp zondag 19 januari 2020 waren drie bestuursleden aanwezig bij de feestelijke inwijding van de nieuwe salle polyvalente van de basisschool in Koulouck Mbada. Dankzij de Paters Passionisten, de Stichting Onamika, onze jubileumveiling, extra donaties van Kakaran, Esther Kruijswijk en haar hockeyteam, Gerard Schuijt, de opbrengst van de verjaardag van Marlies Arnoldus en een deel van de opbrengst van Gerards boekje voor zijn verjaardag, was een flink bedrag bijeengebracht. Dankzij een toezegging van Wilde Ganzen was de financiering rond. In de zomer ging de bouw van start en vlak voor ons bezoek werd het gebouw opgeleverd. Met de onthulling van een plaquette, gewijd aan Nommez Ba, werd de Salle Nommez Ba Ghan officieel in gebruik genomen. De kinderen die – ondanks dat het zondag was – samen met hun moeders in groten getale aanwezig waren zongen het Senegalese volkslied (zie het filmpje hieronder).

Daarna volgden vele speeches, onder andere  van de burgemeester en de chef du village. In de speeches werd benadrukt hoe belangrijk de salle polyvalente is voor de lokale gemeenschap die in deze ruimte bijeenkomsten kan houden. Ook werd de belofte uitgesproken om met de lokale gemeenschap het gebouw goed te onderhouden. Na de speeches werden cadeaus uitgewisseld en volgde een rondleiding door het gebouw. De vlag van Wilde Ganzen werd op de gevel bevestigd en de ceremonie werd afgesloten met hapjes en frisdrank.

Bericht openen
computerles

Kerstmarkt voor Senegal

Op 19 december 2019 organiseerde de Katholieke Montessori School in Bussum een kerstmarkt. Wekenlang hadden de leerlingen gewerkt aan creatieve objecten om te kunnen verkopen op de markt. Dat deden ze voor het goede doel: computers en meubilair kopen voor een school in Mbour, Senegal.
Ondanks het slechte weer waren er veel bezoekers. De opbrengst van de markt bedroeg maar liefst EUR 2.892,00. In januari 2020 reisde leerkracht Sylvia Otten met Esther, Marieke en Lenette mee naar Senegal om het geld symbolisch te overhandigen. Via Skype legde ze contact tussen de leerlingen van haar klas in Bussum en de leerlingen van CM2 van de school Chaden in Mbour. Ook bracht ze een kunstwerk mee, bestaande uit tekeningen van haar leerlingen. Elke tekening beeldde een facet van de Nederlandse cultuur uit.
Dankzij de succesvolle kerstmarkt voor Senegal en de donatie van de Katholieke Montessori School kunnen de leerlingen in Mbour voortaan allemaal tegelijk computerles krijgen.

Scroll naar boven