Donateur worden

Kakaran is een soort extended family. Donateurs verbinden zich in principe aan de hele schoolloopbaan van een kind; ze betalen het schoolgeld tot het moment dat de leerling een diploma heeft behaald. De ondersteuning is  één op één: elke donateur heeft een 'eigen' kind. Als een opleiding te duur is om door één donateur te kunnen worden betaald, zoekt Kakaran enkele donateurs bijeen die gezamenlijk de kosten gedurende de benodigde jaren voor hun rekening willen nemen. Elk jaar worden de donateurs op de hoogte gehouden van de school- of studieresultaten. In juni worden alle donateurs gevraagd hun jaarlijkse donatie over te maken, in augustus worden de gelden voor het nieuwe schooljaar naar Senegal  overgemaakt. Als je een vaste donateur wilt worden van een leerling in Senegal, stuur ons dan een mailtje.

Incidentele donatie

Ook incidentele donaties zijn altijd welkom. Incidentele giften worden gebruikt voor kleine projecten, zoals schoolboeken, de uitbreiding van een schoolgebouw, de aanschaf van een computer of kopieerapparaat. Voor grotere projecten zoekt de Stichting Kakaran specifieke fondsen in Nederland of daarbuiten. Op onze Facebookpagina berichten we over incidentele sponsoracties waaraan je kunt meedoen.

Belastingaftrek

De stichting Kakaran is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dus een zogenaamde goede doelenstichting. Donaties aan de stichting zijn – onder de gebruikelijke voorwaarden – fiscaal aftrekbaar. Daarnaast is het mogelijk om donaties volledig, dus zonder drempel, af te trekken voor wie zich voor vijf jaar vastlegt. Lees hier meer over die mogelijkheid. Het fiscale nummer van Kakaran is: 8142.79.144. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41211347.

 

Scroll naar boven