Bericht openen

Kippenschuur voor Hawa Deme

In 2020 schreven we over Hawa Deme die dankzij een overheidsprogramma waarvoor ze was geselecteerd, een opleiding had gevolgd tot agrarisch ondernemer. De belofte na afloop van het programma was dat elke afgestudeerde een lapje grond zou krijgen om een bedrijfje te beginnen. Toen we in maart 2023 in Senegal gingen we dan ook bij Hawa  op bezoek.
Het erf, waarop het hutje staat waarin Hawa met haar man en baby en haar zieke moeder woont, ligt ver buiten Tambacounda. Op het terrein scharrelen een stuk of tien magere kippen en een groot aantal kuikens. Die koopt ze in, kweekt ze op en verkoopt ze na een maand op de markt. Maar de voeding is duur en veel kippen bezwijken aan ziekten voordat ze ze kan verkopen. Omdat Hawa's man moeilijk werk kan vinden onderhoudt Hawa met haar kippen het hele gezin.
Na onze begroeting liet Hawa de kippenschuur zien: een klein hokje met een slecht sluitende deur. Ze vertelde dat de belofte van het stukje land nog altijd niet was ingelost door de overheid. Op onze vraag hoe ze de toekomst van haar bedrijfje voor zich zag vertelde dat ze eerst een grotere schuur wilde, zodat ze meer kippen kon verkopen en dan meer geld zou hebben om de kippen medicamenten te geven, zodat ze gezonde kippen zou kunnen verkopen.

We realiseerden ons dat er nog een aardig bedrag gereserveerd stond in het Fonds Opstap naar werk, dat we hebben opgezet om afgestudeerden een zetje te geven om een bedrijf te beginnen of aan een baan te komen. Zo schaften we eerder keukengerei aan voor een studente die een cateringbedrijf ging starten. Dit bedrag is aangevuld met een gulle gift van een van onze donateurs.

De afgelopen maanden is een nieuwe, grotere schuur gebouwd. In augustus 2023 ontving Hawa tientallen nieuwe kippen die goed groeien. Hieronder een impressie van de bouw van de nieuwe verblijfplaats van de kippen.

 

 

 

 

 

Bericht openen
school

Reis naar Senegal

In maart 2023 reisde de directeur samen met een van de donateurs naar Senegal om een bezoek te brengen aan onze  contactpersonen en de kinderen die we ondersteunen. Vanwege de corona-pandemie konden we niet reizen, dus was het drie jaar geleden dat we elkaar hadden ontmoet.

De reis voerde onder andere langs Carfeah, het centrum voor gehandicapten dat door Nommez Ba Gahn, onze partner in Mbour, is opgericht. Lenette en Annelies werden er opgewacht door Oumy Ba, die drie jaar eerder in Tambacounda had verteld dat ze ervan droomde om de eerste vrouwelijke orthopedisch instrumentenmaker van Senegal te worden. Inmiddels zit Oumy in het laatste jaar van haar opleiding, en maakt ze al zelfstandig protheses. Bekijk hier onder dit bericht een filmpje van Oumy aan het werk. Vanwege een gebrek aan materialen, waaronder tweedehands protheses uit Europa die in Senegal worden hergebruikt, is het een uitdaging om passende protheses te kunnen maken. Maar Oumy is vastberaden, en het maakt haar gelukkig om kinderen die net als zij een fysieke beperking hebben, mobiel te kunnen maken, zodat ze zelfstandig een bestaan kunnen opbouwen.

hawa demeNa Carfeah en een bezoek aan de nabijgelegen Case de Touts Petits (‘het schooltje van Gonnie’), werd de reis vervolgd via Kaolack naar Tambacounda, in het oosten van het land, waar we Awa Gningue, de penningmeester van Kakaran Senegal ontmoetten. Samen met Awa bezochten Lenette en Annelies leerlingen die inmiddels met een vervolgopleidingen zijn begonnen, zoals Fily Ba, die in het tweede jaar van haar driejarige naaiopleiding zit. En ze ontmoetten oud-leerlingen zoals Fatou Faye die, na het afronden van haar opleiding grafische vormgeving, haar eigen bedrijfje Handibattantes heeft opgericht. Ook bezochten ze Hawa Deme die na haar opleiding nu een kleine kippenfokkerij heeft.

plateau1Ook bezochten we een lagere school om er met de directrice te spreken over haar droom om over een echte schoolbibliotheek te kunnen beschikken in plaats van een stoffige voorraadkast met lesmaterialen. En natuurlijk ontmoetten we de kinderen die Kakaran in deze regio ondersteunt. Alle kinderen lieten een grote bevlogenheid zien.

De reis langs de (oud-)leerlingen van Kakaran werd vervolgd naar Ziguinchor, waar onze partner Anna Cabo Lenette en Annelies met open armen ontving. Anna is ondanks haar gevorderde leeftijd nog altijd gezond en vitaal. Ondanks wat politieke onrust (demonstraties) in de stad rondom het proces tegen de politieke oppositiekandidaat Ousmane Sonko, tevens burgemeester van Ziguinchor, bezochten ze enkele leerlingen op school, zoals Samba die gestopt is met de middelbare school en nu een technische opleiding doet. Tevens troffen ze families met Kakaran-leerlingen bij Anna thuis. Het was goed om te zien dat de kinderen de achterstand vanwege Corona goed hebben ingelopen.

NanaTijdens hun reis ontmoetten ze ook Nana Gaye, dien Kaolack bij een tante verblijft in afwachting van huisvesting in Dakar. In Dakar lunchten we met Titina Diatta, die daar Portugees studeert en in Diendé bezochten we de poste de santé waar Marie-Christelle werkt als vroedvrouw. Ook troffen we een Nederlandse epidemioloog die met anderen een centrum voor integrale gezondheid heeft opgezet in Thies. Het was een intensieve, maar zeer inspirerende reis, met mooie gesprekken en dierbare ontmoetingen. We zijn blij dat we elkaar na drie jaar weer in levende lijve konden begroeten.

 

 

 

 

Lampen voor school in Koulouck

In 2020 is de Salle polyvalente opgeleverd bij de lagere school in Koulouck Mbada. Dit gebouwtje, dat wordt gebruikt voor ouderavonden en docentenvergaderingen, is gefinancierd door Kakaran, met behulp van Wilde Ganzen. Na bijna drie jaar bleek de accu van het zonnepaneel, waarmee zonlicht wordt omgezet in verlichting, niet meer te werken. Normaal gesproken gaan dergelijke accu's twee jaar mee, dus deze heeft het nog aardig lang volgehouden.
Gelukkig kon Kakaran een deel van de kosten financieren. De lokale gemeenschap, waaronder de ouders, zorgt zelf voor de aanvullende bekostiging.

Bericht openen
fotokopieerapparaat

Fotokopieerapparaat voor school

fotokopieerapparaat

In april 2023 ontvingen we van Momar Wade, directeur van een basisschool in Ndiaganiao, in het departement van Mbour, een aanvraag binnen voor de aanschaf van een printer/kopieerapparaat. Dankzij een incidentele donatie konden wij deze aanvraag honoreren.
Onlangs kregen wij van dhr. Wade het bericht dat het kopieerapparaat is bezorgd en in gebruik genomen.De docenten zijn er erg blij mee. Een kopieerapparaat stelt de school in staat de opleidingstoetsen voor leerlingen te vermenigvuldigen. Ook op deze manier draagt Kakaran graag bij aan onderwijs in Senegal.
Tot medio 2019 was Momar Wade directeur van een school in Koulouck. Vanuit zijn wens om het onderwijs te professionaliseren, door te investeren in goede ontmoetingsruimten, diende hij een aanvraag in bij Kakaran voor de bouw van een salle polyvalente, een zaal waar allerlei activiteiten voor de school en de bredere gemeenschap kunnen worden georganiseerd. Nadat deze aanvraag was gehonoreerd heeft zijn opvolger in Koulouck, de bouw begeleid. Zie hier een kort verslag over de feestelijke opening van deze zaal in 2020.

 

In memoriam Marieke van Winden

Marieke van Winden

Met grote verslagenheid moeten we u laten weten dat Marieke van Winden, ons dierbare bestuurslid van Kakaran op 23 november 2022 is overleden.  Marieke was sinds 1992 bestuurslid en vanaf maart j.l. voorzitter van Kakaran. Tot haar pensioen in 2019 werkte ze voor het Afrika Studie Centrum in Leiden, eerst als directiesecretaresse voor Gerti Hesseling, de oprichter van Kakaran, later werd Marieke hoofd Communicatie. Haar hart lag in Franssprekend West-Afrika: ze organiseerde menig congres met Afrikaanse wetenschappers en organiseerde tentoonstellingen, filmavonden en muziekbijeenkomsten. In januari 2020 maakten we nog een mooie reis door Senegal, een reis die ze als afscheid van haar werkgever had gekregen. Marieke van Winden was een enthousiaste, hartelijke en energieke bestuurder. We zullen haar ongelofelijk missen.

 

Bericht openen

Een nieuw schooljaar!

In oktober zijn de kinderen in Senegal, na een heerlijke zomervakantie, aan een nieuw schooljaar begonnen. Zoals gebruikelijk hield Awa voor hun eerste schooldag een bijeenkomst bij haar thuis,  waarbij de nieuwe schoolspullen en rugzakjes werden uitgedeeld. Dit jaar hebben we, met dank aan onze donateurs, een aantal nieuwe kinderen kunnen verwelkomen: Ablaye Fall, Robert Vassène, Olga Bassène en Cheikh Ahmed Tidjiane Ba.
Daarnaast hebben we twee families kunnen helpen met de inschrijfgelden voor school. Nana Gaye orienteert zich in Dakar op een universitaire studie. Het liefst wil ze moderne letterkunde gaan studeren. We wensen alle kinderen veel succes en plezier op school!

 

 

Bericht openen

Geslaagd!

Uit Senegal kregen we het bericht dat de meeste kinderen die wij ondersteunen, zijn overgegaan naar de volgende klas. De 21-jarige Nana Gaye is geslaagd voor haar eindexamen (baccalauréat) en Gertrude Bassène heeft haar collège succesvol afgerond.
Issa Diaby moet vanwege zijn gezondheid een jaartje overdoen. Ngom Hamath, die zakte voor zijn eindexamen, en Ouleye Sow, die zakte voor haar certificat (afronding van de lagere school) doen volgend jaar een nieuwe poging.

Belastingaftrek voor donaties

Zoals wellicht bekend zijn donaties aan de Stichting Kakaran aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Maar dat is pas als het totaal aan schenkingen voor goede doelen in het afgelopen jaar méér is dan 1% van het inkomen. De belastingaftrek begint pas boven dat bedrag. Daardoor kunnen gulle gevers vaak toch niets aftrekken.

Een paar jaar geleden heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt om elke gift aan een goed doel al vanaf de eerste cent aftrekbaar te maken, waneer je je voor vijf jaar vastlegt als donateur. Via een formulier kun je vastleggen dat je vijf jaar lang eenzelfde bedrag zult schenken. Je kunt er ook een clausule in opnemen dat de overeenkomst bij bepaalde onvoorziene omstandigheden eindigt. Als je zo’n formulier invult krijg je geld van de belasting terug. Je kunt natuurlijk ook besluiten wat méér te geven aan Kakaran, omdat de fiscus meebetaalt!

Een aantal donateurs heeft deze mogelijkheid aangegrepen en een formulier ingevuld. Voor wie nog geen gebruik maakt van een dergelijke regeling: misschien is dit het moment om in te stappen?

Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl  onder ‘periodieke giften goede doelen’. Daar kun je ook het formulier downloaden. Als je meer wilt weten over deze regeling kun je ons ook even een mailtje sturen. 

Bericht openen

Resultaat Noodfonds Corona

In 2020 werd de hele wereld getroffen door het coronavirus en door strenge maatregelen om verdere besmetting te voorkomen. Dat gold ook voor Senegal. Alleen al handen wassen is in Senegal een uitdaging omdat vaak geen stromend water beschikbaar is. Bovendien is de gezondheidszorg in Senegal vrij basaal. Vanaf half maart werden de scholen en universiteiten gesloten, veel winkels en markten waren beperkt open en er werd een avondklok ingesteld. Door deze maatregelen hadden veel mensen geen inkomsten en dat betekent in Senegal dikwijls  geen avondeten.
Als Kakaran voelen we ons verbonden met de gezinnen waarvan we kinderen financieel ondersteunen om naar school te kunnen gaan. Door de crisis was hun situatie in de meeste gevallen verslechterd. Daarom hebben we, in samenwerking met Kakaran Senegal, een eenmalig Noodfonds Corona in het leven geroepen, om deze gezinnen een voedselpakket te kunnen bezorgen, waarmee ze een à twee maanden konden doorkomen.
Veel donateurs en belangstellenden hebben een bijdrage aan dit Noodfonds overgemaakt. In totaal hebben zij € 3.085 bijeengebracht. Daarnaast hebben twee financiers van andere projecten van Kakaran, de Fred Foundation en de Stichting Bron van Leven, een ruimhartige donatie gedaan, bij elkaar € 6.500. De Stichting Wilde Ganzen heeft – in het kader van het coronavirus – dit totaalbedrag van het  Noodfonds Corona nog eens verdubbeld tot € 18.790. Met dit fantastische resultaat kunnen niet alleen de gezinnen van ‘onze kinderen’, maar in totaal 380 families een voedselpakket ontvangen. We bedanken iedereen die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen van harte voor hun gulle bijdrage.

 

Bericht openen
Koulouck

Feestelijke inwijding van de Salle polyvalente

salle polyvalenteOp zondag 19 januari 2020 waren drie bestuursleden aanwezig bij de feestelijke inwijding van de nieuwe salle polyvalente van de basisschool in Koulouck Mbada. Dankzij de Paters Passionisten, de Stichting Onamika, onze jubileumveiling, extra donaties van Kakaran, Esther Kruijswijk en haar hockeyteam, Gerard Schuijt, de opbrengst van de verjaardag van Marlies Arnoldus en een deel van de opbrengst van Gerards boekje voor zijn verjaardag, was een flink bedrag bijeengebracht. Dankzij een toezegging van Wilde Ganzen was de financiering rond. In de zomer ging de bouw van start en vlak voor ons bezoek werd het gebouw opgeleverd. Met de onthulling van een plaquette, gewijd aan Nommez Ba, werd de Salle Nommez Ba Ghan officieel in gebruik genomen. De kinderen die – ondanks dat het zondag was – samen met hun moeders in groten getale aanwezig waren zongen het Senegalese volkslied (zie het filmpje hieronder).

Daarna volgden vele speeches, onder andere  van de burgemeester en de chef du village. In de speeches werd benadrukt hoe belangrijk de salle polyvalente is voor de lokale gemeenschap die in deze ruimte bijeenkomsten kan houden. Ook werd de belofte uitgesproken om met de lokale gemeenschap het gebouw goed te onderhouden. Na de speeches werden cadeaus uitgewisseld en volgde een rondleiding door het gebouw. De vlag van Wilde Ganzen werd op de gevel bevestigd en de ceremonie werd afgesloten met hapjes en frisdrank.

Bericht openen
computerles

Kerstmarkt voor Senegal

Op 19 december 2019 organiseerde de Katholieke Montessori School in Bussum een kerstmarkt. Wekenlang hadden de leerlingen gewerkt aan creatieve objecten om te kunnen verkopen op de markt. Dat deden ze voor het goede doel: computers en meubilair kopen voor een school in Mbour, Senegal.
Ondanks het slechte weer waren er veel bezoekers. De opbrengst van de markt bedroeg maar liefst EUR 2.892,00. In januari 2020 reisde leerkracht Sylvia Otten met Esther, Marieke en Lenette mee naar Senegal om het geld symbolisch te overhandigen. Via Skype legde ze contact tussen de leerlingen van haar klas in Bussum en de leerlingen van CM2 van de school Chaden in Mbour. Ook bracht ze een kunstwerk mee, bestaande uit tekeningen van haar leerlingen. Elke tekening beeldde een facet van de Nederlandse cultuur uit.
Dankzij de succesvolle kerstmarkt voor Senegal en de donatie van de Katholieke Montessori School kunnen de leerlingen in Mbour voortaan allemaal tegelijk computerles krijgen.

Scroll naar boven