Computers voor school in Chaden

computerlesIn december 2019 organiseerde de Katholieke Montessori School in Bussum een kerstmarkt. Ondanks het slechte weer waren er veel bezoekers op de kerstmarkt. De opbrengst van de markt bedroeg bijna drieduizend euro. Wekenlang hadden de leerlingen gewerkt aan creatieve objecten om te kunnen verkopen op de markt. Dat deden ze voor het goede doel: computers en meubilair kopen voor een school in de wijk Chaden, in Mbour, in het westen van Senegal. De École Chateau d’Eau Nord in Mbour, aan de westkust van Senegal, is een openbare lagere school met 12 klassen en 1013 leerlingen. De school telt 17 leerkrachten, waarvan 12 onderwijzers die voor de klas staan, een directeur, een bibliothecaris en een waarnemer die een afwezige onderwijzer kan vervangen en voorts nog twee leraren voor Arabisch. De school beschikte al over een aantal computers en computerlokaal, dankzij een eerdere donatie van Kakaran. Het aantal computers was echter niet genoeg om alle leerlingen tegelijk les te geven: de kinderen moesten in groepjes rondom één computer staan, want er waren ook niet genoeg stoeltjes.

In januari 2020 reisde leerkracht Sylvia Otten, die de kerstmarkt samen met haar leerlingen had georganiseerd met een aantal bestuursleden mee naar Senegal om het geld symbolisch te overhandigen aan de school in Mbour. Ter plekke kon zij de intussen aangeschafte computers bewonderen. Via Skype legde ze contact tussen de leerlingen van CM2 van de school en haar eigen leerlingen in Bussum. Ook bracht ze een kunstwerk mee, bestaande uit tekeningen van haar leerlingen. Elke tekening beeldde een facet van de Nederlandse cultuur uit.

Dankzij de succesvolle kerstmarkt voor Senegal en de donatie van de Katholieke Montessori School kunnen de leerlingen in Mbour voortaan allemaal tegelijk computerles krijgen. Bovendien is er een levendige briefwisseling op gang gekomen tussen leerlingen van beide scholen.

Scroll naar boven