Salle polyvalente in Koulouck

Ndongo Dione, voorzitter van Kakaran Senegal, diende al jaren geleden een aanvraag in om de basisschool in zijn geboortedorp Koulouck Mbada op te knappen. De lesmaterialen en schoolbankjes verkeerden in slechte staat, de kalssen waren overvol. De toiletten bestonden uit een smerig hokje met een deur en daarachter een gat in de grond. En dat voor een school van bijna driehonderd kinderen. Behoorlijke sanitaire voorzieningen en hygiëne zijn essentieel voor kinderen die soms twee uur moeten lopen van huis naar school en daar de hele dag verblijven.

We besloten om in eerste instantie op zoek te gaan naar financiering voor nieuwe toiletten. Dankzij een gift van de paters van een seminarie waar oud-directeur Gerard ooit lessen volgde, konden we al wat geld voor Koulouck opzij zetten. Tijdens onze volgende reis bleek echter dat in Koulouck een toiletgebouwtje is neergezet door een Franse ngo, Baobab. Daarop besloten we het gereserveerde geld te besteden aan een salle polyvalente, een extra lokaal dat dienst kan doen voor vergaderingen, ouderbijeenkomsten, gesprekken en als leslokaal. In dit gebouwtje zullen tevens twee extra toiletten worden gebouwd voor leerkrachten die regelmatig op het terrein van de school overnachten.

In 2019 hadden we de financiering rond. Aan deze financiering hebben bijgedragen: de Paters Passionisten, de Stichting Onamika, de jubileumveiling van Kakaran, extra donaties van Kakaran, Esther Kruyswijk en haar hockeyteam, de opbrengst van de verjaardag van Marlies Arnoldus en een deel van de opbrengst van Gerards boekje. Daarnaast heeft Wilde Ganzen het bedrag dat we bijeengebracht hadden, vermeerderd met vijftig procent. De bouw kon  beginnen, de oplevering van het gebouw was voor het einde van het jaar gepland.

In januari 2020 vond de feestelijke inwijding plaats van de nieuwe salle polyvalente van de basisschool in Koulouck Mbada. Drie bestuursleden waren daarbij aanwezig. Met de onthulling van een plaquette, gewijd aan Nommez Ba, een van de contactpersonen van kakaran in Senegal, werd de Salle Nommez Ba Ghan officieel in gebruik genomen. De kinderen die – ondanks dat het zondag was – samen met hun moeders in groten getale aanwezig waren zongen het Senegalese volkslied.

Daarna volgden vele speeches, onder andere  van de burgemeester en de chef du village. In de speeches werd benadrukt hoe belangrijk de salle polyvalente is voor de lokale gemeenschap die in deze ruimte bijeenkomsten kan houden. Ook werd de belofte uitgesproken om met de lokale gemeenschap het gebouw goed te onderhouden. Na de speeches werden cadeaus uitgewisseld en volgde een rondleiding door het gebouw. De vlag van Wilde Ganzen werd op de gevel bevestigd en de ceremonie werd afgesloten met hapjes en frisdrank.

Scroll naar boven