Over ons

Kakaran is een kleinschalige stichting die kinderen in Senegal financieel ondersteunt om naar school te gaan. Daarnaast maakt de stichting projecten op het gebied van onderwijs mogelijk. Met de bijdragen van onze vaste donateurs betaalt de Stichting Kakaran het schoolgeld, collegegeld en schoolbenodigdheden voor kinderen en studenten. Incidenteel vergoedt de stichting vervoer, stage of medische behandeling van kinderen en studenten. Kakaran is een goede doelenstichting en voldoet aan de voorwaarden van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doelstelling

De Stichting Kakaran stelt zich ten doel:

 1. Financiële en andere steun te bieden aan kinderen en jongvolwassenen in Senegal om hen in staat te stellen een schoolopleiding te volgen. Hierbij vergoeden wij schoolgeld, schoolbenodigdheden, collegegeld voor een beroepsopleiding of universiteit, eenmalige zaken als een computer of laptop en incidenteel vervoer van en naar school voor gehandicapte kinderen.
 2. Scholen en opleidingscentra te ondersteunen met de financiering van incidentele projecten, zoals verbouwingen, sanitaire voorzieningen en het aanbieden van boeken, computers en ander onderwijsmateriaal.
 3. Ziekenhuizen en andere medisch/orthopedische instellingen financieel te ondersteunen om zodoende gehandicapte kinderen en studenten voldoende mobiel te maken om naar school te gaan en een diploma te verwerven.
 4. Financiële steun te verschaffen aan jongvolwassenen om hen na het beëindigen van hun opleiding in staat te stellen zelf in hun levensonderhoud te voorzien.

Lees hier de statuten van de Stichting Kakaran.

Op deze pagina vind je alle jaarverslagen en hier kun je het Beleidsplan van de Stichting Kakaran 2018-2023 vinden.

 

Werkwijze

De Stichting Kakaran maakt een zorgvuldige selectie in de projecten die financieel ondersteund worden. Daartoe werkt Kakaran met lokale partners in Senegal, verenigd in de Association Kakaran Senegal, met wie een jarenlange relatie is opgebouwd.

Kakaran hanteert de volgende uitgangspunten voor financiering:

 • Gezinnen of scholen die voor steun in aanmerking willen komen, melden zich bij de Senegalese stichting, die ervoor zorgt dat er een goed onderbouwd voorstel met begroting komt.
 • Onze lokale partners beoordelen de aanvragen en leggen deze voor aan het bestuur van Kakaran Nederland. Zover onze middelen dat toelaten nemen wij in principe het advies van onze partners over.
 • Bij toekenning van financiering zorgen de lokale partners dat het geld op de juiste plek terecht komt. Zij monitoren de voortgang en schoolresultaten van de kinderen en de realisatie van toegekende projecten. Daarover  rapporteren zij regelmatig aan het bestuur.
 • Al het geld dat wordt gedoneerd gaat rechtstreeks naar de begunstigde. Alle bestuursleden doen hun werk om niet. Reizen die bestuursleden aan Senegal brengen, zijn voor hun eigen rekening. Er blijft dus niets 'aan de strijkstok' hangen.
 • In de meeste gevallen wordt een donateur gekoppeld aan een kind en betaalt de donateur jaarlijks een vast bedrag voor schoolgeld en lesmaterialen. De donateur volgt het kind tijdens zijn of haar schoolloopbaan. Door middel van een nieuwsbrief worden donateurs jaarlijks op de hoogte gehouden van de vorderingen van de kinderen.
 • Een afvaardiging van het bestuur bezoekt regelmatig, op eigen kosten, verschillende locaties in Senegal om de contacten te onderhouden, vast te stellen of de donaties goed besteed zijn, nieuwe verzoeken te bespreken en nieuwe kinderen te ontmoeten.
 • De Senegalese stichting is een zelfstandige ngo, en legt jaarlijks verantwoording af over haar financiën aan Kakaran Nederland.

De Nederlandse organisatie

Kakaran is een stichting met een bestuur en een Comité van Aanbeveling. Daarnaast hebben we ongeveer dertig vaste donateurs en vele incidentele donateurs en sponsors. Het bestuur bestaat uit  onderstaande personen.

Esther Plaatsman, voorzitter

Esther Plaatsman

Esther Plaatsman is docent levensbeschouwing en autismecoach bij het Trinitas Gymnasium in Almere. Vanuit haar vak houdt ze zich bezig met 'Burgerschap' en zet daarvoor binnen haar school projecten op, zoals een markt om geld te werven, of een Afrika-nacht met diverse activiteiten en muziek. Esther is afgestudeerd in de vergelijkende godsdienstwetenschappen, met als bijvak Afrikanistiek. Haar afstudeerproject ging over vrouwelijke marabouts en Diola genezeressen in Senegal en Guinee. Daarnaast heeft ze veel door Senegal gereisd.

emplaatsman@gmail.com

Ibrahim Diallo, bestuurslid

Ibrahim Diallo

Ibrahim Diallo is in 1974 geboren in Dakar en opgegroeid in Balinghor in de Casamance (Senegal). Nadat hij uiteenlopende werkzaamheden had verricht vestigde hij zich als kunstenaar op het eiland Gorée en organiseerde ook concerten en theatervoorstellingen. Op Gorée ontmoette hij zijn Nederlandse vrouw. Na zijn komst naar Den Haag in 2014 opende hij een galerie voor ‘eigenwijze Afrikaanse kunst’. In zijn kunst staan thema’s als gelijkheid en vrijheid en pacifistisch verzet tegen machtsmisbruik centraal. 'Alleen met liefde krijg je vrede.'

kasofore15@gmail.com

Loes Oudenhuijsen, bestuurslid

Loes

Loes Oudenhuijsen is sinds september 2020 lid van het bestuur. Vanaf november 2022 neemt ze tijdelijk de rol van voorzitter over. Loes haalde haar bachelor International Development Studies in Wageningen. Daarna deed zij in Leiden een minor in African Languages and Cultures en een master African Studies. Ze is nu als PhD kandidaat aan het Afrika-Studiecentrum verbonden en doet in Senegal onderzoek naar gender- en seksuele normen met een focus op vrouwen die buiten de seksuele norm treden.

loesoudenhuijsen@gmail.com

Geert van der Helm, bestuurslid

Geert van der Helm

Geert van der Helm is een kleinkind van de schoonzus van de oprichter Gerti Hesseling. Hij werkt als hoofd supply planning bij een farmaceutisch bedrijf in Zwitserland en houdt zich bezig met de planning en distributie van medicamenten wereldwijd.

geertvanderhelm@hotmail.com

Lenette Schuijt, directeur

Lenette

Lenette Schuijt is het nichtje van oprichter Gerti Hesseling en haar man, voormalig directeur Gerard Schuijt, en bovendien ruim twintig jaar donateur. Lenette Schuijt is zelfstandig organisatieadviseur. Bij Kakaran ondersteunt ze het bestuur met taken als beleid, correspondentie, contacten met de donateurs, de financiële administratie, de website en de nieuwsbrief.

dir@kakaran.nl

De Senegalese organisatie

De stichting Kakaran onderhoudt intensief contact met haar zusterorganisatie, de Association Kakaran Sénégal: een onafhankelijke, door de overheid van Senegal erkende ngo met dezelfde doelstellingen als de Stichting Kakaran. Door deze zusterorganisatie kunnen de mensen in Senegal een actieve rol spelen bij de beoordeling van de projecten en projectaanvragen, bij het verlenen van subsidies, bij het verdelen van de financiële middelen en bij toezicht op de besteding van de verleende middelen. Kakaran Sénégal onderhoudt de contacten met schooldirecties en leerkrachten en met het ziekenhuis in Tambacounda  en in Ziguinchor. Voorzitter van Kakaran Senegal is Ndongo Dione, tandarts bij het ziekenhuis in Tambacounda. Secretaris is Khady Gueye Diagne en Awa Tall is penningmeester.

Daarnaast hebben we in drie steden in Senegal een vaste contactpersoon, die de belangen behartigt van de kinderen, projectvoorstellen beoordeet en toeziet op de correcte uitvoering van toegekende projecten. Het netwerk van onze contactpersonen en hun belangeloze inzet zijn onmisbaar voor het werk van de Stichting. Hieronder zie je hun profielen.

 

Awa Tall

Awa

Awa Tall Gningue was één van de eerste leerlingen van Kakaran. Tegenwoordig is zij management-assistente bij het Ministerie van Cultuur en Communicatie in Tambacounda. Awa onderhoudt contact met alle kinderen in de regio Tambacounda en beoordeelt projectaanvragen uit het hele land. Tevens is zij penningmeester van het bestuur van Kakaran Sénégal.

Nommez Ba Gahn

Nommez Ba Gahn was als orthopedisch instrumentenmaker werkzaam in het ziekenhuis van Tambacounda. Hij was de motor achter het project Atelier Mobile Orthopédique. Met hulp van een Franse ngo heeft Nommez het Centre Carfeah opgezet, dat onderdak en begeleiding biedt aan 20 gehandicapte jongeren, tien vrouwen en tien mannen. In 2013 werd Nommez in Senegal voor zijn vele activiteiten voor gehandicapten geëerd met een onderscheiding, ridder in de nationale orde van verdienste van Senegal. Sinds zijn pensionering woont Nommez in Mbour en is de belangrijkste contactpersoon in die regio.

Anna Cabo

Anna Cabo

Anna Cabo is voormalig lerares, schooldirecteur en onderwijsinspectrice en is zeer begaan met het onderwijs aan kinderen. Als contactpersoon draagt zij kinderen voor die voor ondersteuning in aanmerking komen, ze beheert de toegekende studiebeurzen, onderhoudt de contacten met de kinderen en hun ouders en rapporteert jaarlijks over de studieresultaten. Tevens vangt ze in haar omvangrijke huishouden talloze kinderen op van wie de ouders zijn overleden of de zorg voor hun kind niet aan kunnen.

Scroll naar boven