Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 was een roerig jaar voor Kakaran. Drie nieuwe bestuursleden traden aan en Marieke van Winden nam de voorzittershamer over. Vol enthousiasme ging de nieuwe ploeg aan de slag. Er zijn in 2022 veel vernieuwingen tot stand gebracht, waarmee Kakaran de komende jaren goed vooruit kan. Door deze veranderingen is er wat minder aandacht geweest voor nieuwe projecten in Senegal. Wel hebben we veel nieuwe aanvragen van kinderen kunnen honoreren. Lees meer

Jaarverslag 2021

In 2021 konden we niet naar Senegal reizen en zijn er geen grote projecten gerealiseerd. Dit had onder andere te maken met de coronapandemie. Ook de scholen in Senegal bleven een groot deel van het jaar dicht. Toch heeft Kakaran ook dit jaar niet stil gezeten. In dit verslag beschrijven we de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar. Lees meer

Jaarverslag 2018

In januari 2018 reisde het bestuur naar Senegal. Bij het bezoek aan de school in Koulouck bleek dat een toiletblok, waarvoor zij financiering hadden aangevraagd, al geplaatst was dankzij de Franse stichting Baobab. De voorzitter stelde daarom voor om het gereserveerde geld te voegen bij de aangevraagde salle polyvalente. Tevens bleken de 47 tables-bancs die met Kakaran financiering waren gemaakt, van slechte kwaliteit te zijn. Het toezien op de kwaliteit ligt bij de schooldirecteur en de aannemer zelf, omdat Kakaran immers niet ter plaatse is. Het gereserveerde budget voor de salle polyvalente is nu 6.525 euro en we hopen het totale bedrag snel gefinancierd te krijgen. Lees meer

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 was een succesvol jaar voor Kakaran, waarin we veel geld hebben opgehaald en uitgegeven aan projecten in Senegal. De Coronapandemie leidde ook in Senegal tot een maandenlange sluiting van de scholen. En digitaal onderwijs is daar geen optie omdat de kinderen niet beschikken over een computer. We hebben dit jaar dan ook op andere manieren ondersteuning geboden aan de families van wie de kinderen dankzij Kakaran een schoolopleiding of studie volgen. Lees meer

Jaarverslag 2017

In maart was het 25 jaar geleden dat de Stichting Kakaran door Gerti Hesseling en Gerard Schuijt werd opgericht. In die periode heeft Kakaran talloze kinderen financieel ondersteund bij hun schoolopleiding, scholen geholpen met uitbreiding van het gebouw, een bibliotheek of speeltoestellen voor de kinderen, zelfs een hele nieuwe kleuterschool. Daarnaast heeft de Stichting Kakaran onder andere het Atelier Mobile Orthopédique mogelijk gemaakt (de 3e auto rijdt inmiddels!) en heeft de stichting nog veel meer kleinere projecten kunnen financieren. Al deze projecten zijn gerealiseerd dankzij onze donateurs en sponsors. Lees meer

Jaarverslag 2019

Het jaar 2019 was een succesvol jaar voor Kakaran, waarin we veel geld hebben opgehaald en kunnen uitgeven aan projecten in Senegal. De salle polyvalente bij de school in Koulouck Mbada kon eindelijk worden gerealiseerd. Daarvoor hebben we voor het eerst samengewerkt met de Stichting Wilde Ganzen. Vlak voor het einde van het jaar is ook een andere vorm van samenwerking gestart, met het  project Tous Ensemble. In maart 2019 reisde de voorzitter, vergezeld van een filmploeg naar Senegal voor een video van vijftien minuten over de AMO en het werk van Kakaran. Lees meer

Jaarverslag 2016

Begin 2016 reisden twee bestuursleden en de directeur naar Senegal. Voor de directeur was het een kennismaking met de belangrijkste contactpersonen en de kinderen. We bezochten de speeltoestellen bij het kleuterschooltje ‘van Gonnie Schuijt’ in Mbour en projecten waarvoor er een aanvraag lag of in de maak was (zoals de school in Koulouck). Tijdens deze reis waren voor het eerst alle contactpersonen in Senegal bij elkaar en vond een klein familiefeestje plaats in Mbour, waar de uitstekende onderlinge samenwerking werd geprezen en het grote commitment van eenieder voor de doelen van Kakaran werd bevestigd. Lees meer

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Scroll naar boven