Jaarverslag 2015

Voor het eerst in het bijna vijfentwintigjarige bestaan van Kakaran organiseerde het bestuur in het verslagjaar een informatieve bijeenkomst met de donateurs. Dat was op 7 februari in Rotterdam en er waren zo’n dertig donateurs. Er waren presentaties over doen en laten van onze stichting en over hoe Kakaran dat financiert. Naast de ondersteuning van schoolgaande kinderen en studenten bouwt Kakaran ook soms een schooltje of een schoollokaal, financiert de aanschaf van een fotokopieerapparaat of computerapparatuur en zorgt voor gehandicapte kinderen, zoals bijvoorbeeld met het rijdende orthopedisch atelier. Voor deze bijzondere projecten zijn er dan incidentele donateurs. De aanwezigen konden kennismaken met de (toen nog aanstaande) nieuwe voorzitter Esther Kruyswijk, met de leden van het bestuur en met hun mededonateurs.

Nieuwsbrief

Mede gezien het succes van deze bijeenkomst heeft het bestuur besloten het contact met de donateurs wat intensiever te gaan onderhouden onder meer door middel van een nieuwsbrief en een volgende bijeenkomst. Aan het eind van het verslagjaar verscheen de eerste nieuwsbrief en in april van 2016 verscheen de tweede, nu in een geheel digitaal jasje en grotendeels verzorgd door de (thans nog aanstaande) nieuwe directeur Lenette Schuijt.

Sponsoracties

In het jaar 2015 stonden er voor Kakaran geen grote projecten op het programma, maar er waren wel twee acties die voor extra inkomsten zorgden die de komende jaren goed besteed kunnen worden. Om met deze acties te beginnen, Daan Bregman (zoon van onze donateurs Mieke en Jan Bregman) en zijn vriend Joram Knigge reisden in de zomer van Amsterdam naar Mongolië in een oude, zelf opgeknapte, Nissan Sunny uit 1986. Om geld op te halen voor Kakaran stuurden zij kaarten vanuit de negentien landen waar ze doorheen kwamen. Daarvoor moest je je opgeven en minimaal € 10 storten voor het goede doel: apparatuur voor het orthopedisch atelier van het ziekenhuis in Tambacounda, Senegal. De mannen hadden bijna het einddoel bereikt, ze waren al in Mongolië, maar kwamen in botsing met een pardoes overstekende kameel, met nare gevolgen, niet alleen voor de kameel, maar ook voor hen zelf. Zij belandden in een ziekenhuis in Mongolië, werden vandaar naar een ziekenhuis in Hong Kong gevlogen en zijn pas later naar Nederland terug gekomen om daar verder te revalideren.

Inmiddels (mei 2016) is Daan weer aan het werk, maar Yoram nog niet. Toch is de verwachting dat het met hem gelukkig ook goed gaat komen. Jammer dat hun mooie actie zo moest aflopen. Ondertussen was hun ophaalactie zeer geslaagd, want zij hebben bijna € 5000 bij elkaar weten te brengen. Op de balans staat een bedrag van € 1783, maar dat is in 2016 tot genoemde € 5000 aangevuld. Daar zijn ze in Senegal blij mee, want men kan nu twee ziekenhuizen, in Tambacounda en in MBour, extra apparatuur aanschaffen.

Fonds Leerstoeltjes aangevuld

Prof. dr. J.H.J. (Jaap) van den Herik nam afscheid als hoogleraar in Tilburg en zorgde bij die gelegenheid dat het (mede) door hem opgerichte Fonds Leerstoeltjes met een dikke € 10.000 kon worden aangevuld. Ook hier staat een lager bedrag in de balans per 31 december 2015 en ook hier is na 1 januari 2016 nog een aanzienlijk bedrag binnen gekomen. Jaap is geen onbekende van Kakaran, want hij is lid van het Comité van Aanbeveling en bovendien is het niet de eerste keer dat hij met een actie geld voor Kakaran heeft ingezameld. Bij zijn benoeming tot hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg bracht hij, samen met zijn collega Eric Postma, ter gelegenheid van hun gezamenlijke oratie in 2009 ruim € 7.500 bijeen. Daarmee werd het Fonds leerstoeltjes opgericht, waaruit jaarlijks de schoolgelden voor twee kinderen worden betaald. Toen Jaap in 2011 veertig jaar getrouwd was met Letty Raaphorst brachten hun gasten ruim € 5.500 op voor Kakaran.

Projecten in Senegal

Twee kleine projecten werden door Kakaran mogelijk gemaakt. Het dak van het huis Sagna moest worden vernieuwd. In dat huis zijn in de loop der jaren tal van door Kakaran ondersteunde kinderen uit dorpen in de omgeving opgevangen om in Ziguinchor naar school te kunnen gaan. Aida Sagna, die voor deze kinderen zorgt, is daarom met recht weleens de moeder van onze kinderen genoemd. De reparatie van het dak werd mogelijk gemaakt door een extra donatie van de donateur van de jaarlijkse bijdrage van Kakaran aan huis Sagna.

Van het legaat van Gonnie Schuijt was nog wat geld over. De kleuterschool in MBour die in 2014 van dat legaat kon worden gebouwd en de school die een derde gebouwtje en een kantoortje kon afbouwen, kregen in 2015 van Kakaran de mogelijkheid om speeltoestellen voor hun speelterreinen aan te schaffen. Esther Kruyswijk, Marlies Pietermaat en Lenette Schuijt waren in het voorjaar van 2016 in Senegal aanwezig bij het officiëel in gebruik nemen van de speeltoestellen.


Onze leerlingen en studenten

Fatima DialloEr is in het verslagjaar voor 29 schoolkinderen en studenten het les- of collegeld betaald. Een van hen volgt een hoger beroepsonderwijsopleiding toerisme (Ousmane Caramba Gérard Manga, hij won in 2015 de ‘Prix de l’excellence’ voor zijn studieresultaten), twee (Toutou en Nene Rose) volgen een bachelorsopleiding, twee studenten zijn bezig met de afronding van een masterstudie (Marie-Clemence en Marie-Therese). Voor één studente werd een laptop gefinancierd. In mei 2016 is Fatima Diallo, voor wie Kakaran mede de onderzoekskosten heeft kunnen betalen, gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift L’État-Spontex. Négocier l’autorité dans les marges conflictuelles. Le cas de la Basse Casamance (Senegal).

Inkomsten en uitgaven

De verhouding inkomsten en uitgaven met betrekking tot de schoolgelden blijft een bron van zorg. Daarover werd ook in het vorige jaarverslag bericht. Het probleem is dat de meeste donateurs een bedrag per jaar van € 200 tot 300 betalen. Dat is voor kinderen op de kleuterschool en op de basisscholen voldoende, maar zodra zij verder komen in het voortgezet en hoger onderwijs gaan zij meer kosten. Niet alle donateurs kunnen dan de hogere bedragen opbrengen. Dan moet er uit de reserves worden geput en, gelukkig, zijn er ook enkele donateurs die grotere bedragen storten. Ook zijn in het verleden combinaties van donateurs gevormd om samen bijvoorbeeld een masterstudent naar een goed einde van de studie te brengen. Toch was het ook dit jaar niet mogelijk alle schoolgelden te betalen zonder de reserves aan te spreken. Het nadelig saldo kon daardoor weliswaar beperkt blijven tot € 257, maar op de balans is te zien dat de reserve schoolgelden en de reserve extra donaties zijn uitgeput, respectievelijk sterk gedaald. De reserve van het project Leerstoeltjes nam toe met bijna € 4000 en in 2016 kwam daar inmiddels nog € 6000 bij, terwijl in dit jaar ook de opbrengst van de Mongoliëreis nog met € 3000 toenam. Deze twee reserves zijn echter geoormerkt voor het doel waarvoor zij tot stand zijn gebracht.

Belastingregeling

De belastingregeling voor periodieke giften aan goede doelen is enkele jaren geleden gemakkelijker gemaakt doordat geen notariële akte meer vereist is voor een vijfjarige toezegging. Kakaran heeft zijn donateurs hierop gewezen en een tiental Kakarandonateurs heeft van de mogelijkheid voor extra belastingaftrek gebruik gemaakt door zich voor vijf jaar schriftelijk vast te leggen op het bedrag van hun donatie.

Bestuursleden

Er vond in het verslagjaar een wisseling in het bestuur plaats. Marlies Pietermaat, die in 2009 de plaats innam van de toen overleden oprichtster Gerti Hesseling, trad terug als voorzitter, maar blijft als vice-voorzitter in het bestuur. Esther Kruyswijk, tot dan vice-voorzitter, volgde Marlies op als voorzitter. Esther Kruyswijk kwam in 2013 in het bestuur, maar zij is al sinds 1992 bij Kakaran betrokken. Toen deed zij als student-stagiair onderzoek in het Oosten van Senegal onder leiding van Gerti Hesseling. Zij kwam in contact met Nommez Ba Gahn en nam het initiatief om geld te werven voor de aanschaf van een rijdend orthopedisch atelier.

Nog een wisseling van de wacht

Directeur Gerard Schuijt kondigde zijn vertrek in 2016 aan en het bestuur benoemde tot zijn opvolger Lenette Schuijt. De periode tot de jaarvergadering 2016 waarin de wisseling van de wacht zal plaatsvinden werd benut voor het inwerken van de nieuwe directeur, die zich met groot enthousiasme en grote inzet op de functie ging voorbereiden.
De samenwerking met Kakaran Sénégal is uitstekend. Zonder de mensen ter plaatse zou Kakaran niet kunnen functioneren zoals het doet.

Het bestuur bestond in 2015 uit

Esther Kruyswijk, voorzitter

Marlies Pietermaat-Kros, vice- voorzitter

Ariane van Reewijk-Van der Eerde, secretaris-penningmeester

Marieke van Winden, bestuurslid

Marjolein Schuijt, bestuurslid

Gerard Schuijt, directeur

 

Lees hier de jaarrekening 2015

 

Scroll naar boven