Jaarverslag 2017

Lustrum

lustrumfeestIn maart was het 25 jaar geleden dat de Stichting Kakaran door Gerti Hesseling en Gerard Schuijt werd opgericht. In die periode heeft Kakaran talloze kinderen financieel ondersteund bij hun schoolopleiding en een aantal scholen geholpen bij uitbreiding van het gebouw met een extra lokaal, een bibliotheek of door speeltoestellen voor de kinderen aan te schaffen. Door een legaat is er zelfs een hele nieuwe kleuterschool gebouwd. Daarnaast heeft de Stichting Kakaran onder andere het Atelier Mobile Orthopédique mogelijk gemaakt (de 3auto rijdt inmiddels!), er is een waterput geslagen, en er zijn cases d’accompagnantsgebouwd bij een ziekenhuis. Daarnaast heeft de stichting door de jaren heen nog veel meer kleinere projecten kunnen financieren. De projecten zijn gerealiseerd dankzij donateurs en sponsors.

Om het lustrum van Kakaran te vieren organiseerden we op zondagmiddag 19 maart een feestje in Amsterdam. Op deze manier wilden we alle donateurs en sponsors bedanken die in de loop van de afgelopen jaren een bijdrage hebben geleverd aan het werk van de Stichting. Voor het feest waren we te gast bij donateurs Jan en Mieke Bregman. Na de opening door de voorzitter Esther Kruyswijk waren er twee korte toespraken door oud-voorzitter Marlies Pietermaat en oud-directeur Gerard Schuijt. Daarna stonden we stil bij de afgelopen 25 jaar in de vorm van een film die Sophie Anglionin, dochter van bestuurslid Marieke van Winden, had gemaakt op basis van vele foto’s die door de jaren heen zijn gemaakt tijdens bezoeken van Kakaran aan Senegal. Ook hebben we gekeken naar lopende en toekomstige projecten.

In de pauze konden we genieten van heerlijke Afrikaanse hapjes, gemaakt door Jan en Tina Bennis, zoon en schoondochter van donateurs Jan en Truus Bennis. Tevens was er een stille veiling van cadeaus uit Senegal. De opbrengst ervan leggen we bij het bedrag dat al is gereserveerd voor de school in Koulouck.  Daarna hebben we ons – jong en oud – uitgeleefd op djembe’s onder de bezielende leiding van Corinne Koning van Djembe Agogo. We sloten de middag af met een gezellige borrel.

Bestuurswissel

Tijdens de bestuursvergadering in juni is Ariane teruggetreden als bestuurslid. Esther, de voorzitter, bedankte Ariane voor haar jarenlange toewijding aan het bestuur. Ariane’s zoon heeft destijds gezorgd voor de statuten van de stichting. Namens de bestuursleden sprak ook Marlies een dankwoord uit en overhandigde Ariane een schilderij uit Senegal en twee beeldjes.
Peter Baas volgt Ariane op als bestuurslid van Kakaran. Als adviseur helpt hij ngo’s om te veranderen zonder hun oorspronkelijke waarden en passie te verliezen. Hij heeft veel ervaring met ontwikkelingswerk in Afrika, heeft daar ook jaren gewoond, en werkt onder andere voor Dokters van de Wereld, de Nederlandse branche van Médecins du Monde. Helaas kon hij niet aanwezig zijn. Tijdens de vergadering in juni 2018 kunnen we kennismaken met hem.

Nieuwe AMO

AMO en Awa TallNa jaren trouwe dienst was de huidige AMO (Atelier Mobile Orthopédique) aan vervanging toe. Deze auto stelt specialisten van het ziekenhuis van Tambacounda in staat om tot ver in de regio kinderen te bezoeken die niet naar het ziekenhuis kunnen komen. Door hen te voorzien van een prothese, worden kinderen mobieler, kunnen soms (weer) naar school en volwassenen aan het werk. Naast een orthopedisch instrumentmaker maakt ook een fysiotherapeut en tegenwoordig een orthopedisch chirurg deel uit van het team van de AMO.  Naast protheses  kan daardoor ook ter plaatse fysiotherapie gegeven worden en afhankelijk van de diagnose, kan een operatie worden geregeld in het ziekenhuis in Tambacounda. Op deze manier zijn de afgelopen 20 jaar honderden kinderen en volwassenen geholpen.

De aanschaf van een nieuwe auto gaat over een aanzienlijk bedrag. Gelukkig was eind vorig jaar al de helft van dat bedrag toegezegd door de Schumacher Kramer Stichting, die ook de eerdere AMO’s heeft gefinancierd. Voor de andere helft hebben we dit jaar, dankzij de inspanningen van voorzitter Esther, een nieuwe sponsor gevonden, de Fred Foundation (www.fredfoundation.org). Beide sponsors zegden ook ieder een bedrag voor een half jaar exploitatiekosten toe. Aangezien Kinderpostzegels helaas haar steun voor deze kosten had opgezegd, moesten we op zoek naar sponsoren voor de exploitatiekosten op langere termijn. We waren blij met een donatie van de Stichting Bron van Leven.
In de loop van het jaar is de nieuwe AMO aangeschaft en in gebruik genomen. Kakaran Senegal is door het ministerie erkend als internationale NGO, waarmee tussenkomst van Gadec niet meer nodig is. Ndongo Sow, verantwoordelijk voor de AMO en als orthopedisch instrumentmaker deel van het orthopedisch team in het ziekenhuis in Tambacounda, heeft tevens voor elkaar gekregen dat er geen jaarlijkse admission temporairemeer hoeft te worden betaald voor de auto. De nieuwe directrice van het ziekenhuis, Aida Therese Ndiaye, heeft toegezegd dat het ziekenhuis de kosten voor de jaarlijkse verzekeringen voor de auto op zich neemt. Al met al besparen zij zo ongeveer een jaar exploitatiekosten voor de auto. Dat betekent dat de exploitatiekosten voor de auto voor ongeveer 2,5 jaar zijn gedekt (6 maanden Fred Foundation, 6 maanden SKF, 6 maanden stichting Bron van Leven en de kostenbesparing van Ndongo Sow en Aida Ndiaye).
Anders dan voorheen is het vruchtgebruik van de vorige auto niet teruggegaan naar Gadec, maar aan het ziekenhuis van Tambacounda gegeven. Dankzij een Franse stichting is deze auto opgeknapt en wordt nu ingezet voor de bloedbank en andere missies.

Project Koulouck Mbada

Kakaran op FBNdongo Dione, voorzitter van Kakaran Senegal, diende al een paar jaar geleden een aanvraag in om de basisschool in zijn geboortedorp Koulouck Mbadaop te knappen.Toen wij in 2016 de school in Koulouck bezochten bestonden de toiletten uit een smerig hokje met een deur en daarachter een gat in de grond. En dat voor een school van bijna driehonderd kinderen. Behoorlijke sanitaire voorzieningen en hygiëne zijn essentieel voor kinderen die soms twee uur moeten lopen van huis naar school en daar de hele dag verblijven.

Daarnaast verkeerden de lesmaterialen en schoolbankjes in slechte staat en we besloten op zoek te gaan naar financiering voor nieuwe toiletten, en in een later stadium een nieuw lokaal en lesmaterialen. Dankzij een gift van de paters van een seminarie waar oud-directeur Gerard ooit lessen volgde, hadden we al wat geld voor Koulouck opzij gezet. De veiling tijdens ons 25 jarig jubileum heeft een klein bedrag opgeleverd, en van de donatie die we ontvingen voor het jubileumfeestje is ook nog een deel over. Marlies, een van onze (incidentele) donateurs, besloot voor haar 50e verjaardag geen cadeaus te vragen aan haar gasten, maar een bijdrage aan een goed doel: een tweede toilet in Koulouck. Dankzij de gulle bijdragen van haar vrienden en familie is dat doel bereikt.

Inmiddels is gebleken dat in Koulouck een toiletgebouwtje is neergezet door een Franse ngo, Baobab. Het gereserveerde geld zal nu worden besteed aan een salle polyvalente, een extra lokaal dat dienst kan doen voor vergaderingen, ouderbijeenkomsten, gesprekken en leslokaal, en voor lesmaterialen zoals schoolborden. In dit gebouwtje zullen tevens twee extra toiletten worden gebouwd voor leerkrachten die regelmatig op het terrein van de school overnachten.

Schoolresultaten,  leerlingen en studenten

Er is in 2017 voor 30 schoolkinderen lesgeld betaald en voor 2 studenten collegegeld. Een van hen, Ousmane, volgt een hogere beroepsopleiding toerisme. De ander,  Saliou Ba, doet een opleiding in het bank- en verzekeringswezen. Voor Nene Rose is in het verslagjaar de studie betaald door haar vader.
Marie-Therese heeft haar master opleiding afgerond en een baan gevonden bij Microfinance in Sedhiou. Toutou is begonnen aan een afrondende stage, waarna hij zijn masterdiploma zal ontvangen. Ook Souadou heeft haar studie afgerond en is op zoek naar werk. Marie-Clemence heeft werk gevonden bij UnitedPurpose, een ngo die mensen in de landbouw helpt om ondanks veranderende klimatologische omstandigheden voldoende voedsel te produceren. Oud-leerling Papis heeft een baan gevonden op de toerisme-afdeling van de Conseil General.

Van de 30 kinderen zijn er dit jaar maar liefst negen nieuw: Saliou Ba (Marieke en Rien Bremmer), Issa Diaby (Dick & Jacqueline Schuijt), Ngom Hamath (Esther Kruyswijk), Karim Diatta (Lisanne en Geert van der Helm), Assane Beye (Chris Schroder), Sophi Sine (Kees en Trees Schuyt), Fatou Faye (Lenette Schuijt), Khdy Badji en Fatoumata Sane (Marlies en Daniel Pietermaat).

Inkomsten en uitgaven

De verhouding inkomsten en uitgaven is behoorlijk in evenwicht, doordat bijna alle studenten, van wie de kosten vaak hoger zijn dan de donaties, afgestudeerd zijn. Ook hebben we veel nieuwe jonge kinderen die op de basisschool zitten, hetgeen relatief lage kosten betekent.
In 2017 is geen vergoeding overgemaakt aan Kakaran Senegal omdat Awa het jaar ervoor geld had overgehouden. Er waren dus minder administratieve kosten.

Kakaran sluit het jaar 2017 af met een flink batig saldo, waarvan echter veel geld geoormerkt is en wordt toegevoegd aan reserveringen. Er staat momenteel ruim 26.000 aan reserveringen op de balans. Een deel daarvan zal het komende kalenderjaar worden uitgegeven aan lopende projecten zoals de case accompagnants, deAMO en Koulouck. Ondanks het gunstige batig saldo is er dus niet veel geld vrij besteedbaar voor nieuwe projecten, tenzij daarvoor afzonderlijk financiering wordt gevonden.

In 2017 is besloten om een andere bank te zoeken. De overdracht van het directeurschap van Gerard op Lenette stuitte op veel problemen bij ABN AMRO en de bankkosten waren hoog. Dit was een goede aanleiding om over te gaan op een meer duurzame bank. Eerder hadden we al een deposito rekening geopend bij ASN, maar deze bank voorziet nog niet in rekeningen voor stichtingen. Het werd daarom de Triodosbank.Aan het einde van het jaar werden de donateurs op de hoogte gebracht van het nieuwe bankrekeningnummer, NL32 TRIO 0338 7659 48. Tevens zijn de Nederlandse financiers en onze contactpersonen in Senegal geïnformeerd over onze nieuwe bankgegevens.

Bestuursleden

Het bestuur bestond in 2017 uit

Esther Kruyswijk, voorzitter

Marlies Pietermaat-Kros, vice- voorzitter

Marieke van Winden, bestuurslid

Marjolijn Schuijt, bestuurslid

Lenette Schuijt, directeur.

Ariane van Reewijk-Van der Eerde, was tot 12 juni secretaris-penningmeester; vanaf 12 juni maakt Peter Baas als bestuurslid deel uit van het bestuur.

 

Lees hier de Balans per 31 december 2017

Zie hier de Inkomsten en Uitgaven 2017

Scroll naar boven