Jaarverslag 2018

In januari 2018 reisden Esther en Lenette naar Senegal. Ze bezochten de school in Koulouck, waar bleek dat een toiletblok, waarvoor zij financiering hadden aangevraagd, al geplaatst was dankzij de Franse stichting Baobab. Alleen hadden ze ons dat (nog) niet gemeld. Esther stelde voor om het gereserveerde geld te voegen bij de aangevraagde salle polyvalente. In dat gebouw kan 1 toilet voor de vaak op het terrein verblijvende leerkrachten worden gemaakt. Tevens bekeken ze de 47 tables-bancs die met Kakaran financiering waren gemaakt, van slechte kwaliteit te zijn. Zij gaven duidelijk aan dat het toezien op de kwaliteit bij de directeur en de aannemer zelf ligt, niet bij ons, omdat Kakaran immers niet ter plaatse is. Het gereserveerde budget voor de salle polyvalenteis nu 6.525 euro en ze hopen het totale bedrag snel gefinancierd te krijgen.
In Tambacounda bezochten Esther en Lenette drie van de vier scholen waar dankzij  Kakaran metalen hellingbanen zijn gemaakt en geplaatst. De drempels werden goed gebruikt door de leerlingen met een rolstoel of stokken. De kleinere kinderen vonden de drempels een mooie glijbaan of schommelpaal. Gelukkig zijn de hellingen solide, gemaakt in de werkplaats van Ahmed, de man van Awa.

Verder woonden Esther en Lenette de officiële ingebruikname van de nieuwe AMO bij. Aanwezig waren het team van de AMO, dokter Koli die waarnam voor de directrice van het ziekenhuis, het bestuur van Kakaran Sénégal en nog een paar betrokkenen. Op initiatief van Ndongo Ndione begonnen ze met een moment stilte voor Gerti. Tijdens de ceremonie voor de auto gaven ze aan dat het de bedoeling is dat tijdens tournees met de auto en in de op te knappen case accompagnants (waarvoor een veel te hoge aanvraag was ingediend) informatie gegeven gaat worden over voeding, hygiëne en geboorteregeling. De financiers van de auto hebben die wens nadrukkelijk geuit. Mevrouw Ndiagne, secretaris van Kakaran Sénégal en maatschappelijk medewerkster in het ziekenhuis, zegde toe snel met een nieuwe offerte te komen.

In Ziguinchor ontmoetten Lenette en Esther twintig kinderen op hun diverse scholen, waarvan een aantal dit jaar hun BAC zouden doen. Op een van de scholen ontmoetten ze een meisje Aicha, die als gevolg van een verkeersongeluk en een niet helemaal geslaagde operatie nu met een naar binnen gedraaide knie naar school moet lopen, wat erg pijnlijk is. Anna beloofde na te gaan of een hersteloperatie mogelijk was. Ook bezochten Esther en Lenette het Centre d’appareillagevan het ziekenhuis in Ziguinchor en spraken met Beaugars. Met hem is afgesproken dat hij in plaats van het terugbetalen van de lening nu donateur wordt van Julietta, het dochtertje van het dienstmeisje van Anna. Uiteraard bezochten ze ook Aida en de ouders van Marie-Thérèse. Bij Aida ontmoetten ze ‘petite Gerty’, die even over was uit Dakar. Het gaat goed met haar, al heeft het hotel waar ze werkt wel minder klandizie door het nieuwe vliegveld, dat verder van Dakar ligt. Ousmane hebben ze dit keer niet ontmoet, hij had colleges.

Zwerfplastic

Al jaren valt, tijdens onze reizen naar Senegal,  de grote hoeveelheid zwerfplastic op. Vuilnisophaaldiensten zijn er – buiten de grote steden – niet; op zijn best verbrandt men het afval of begraaft het in een kuil. Maar meestal blijft het liggen, in de straten, bij de scholen, langs de kant van de weg, in de natuur. En er is nauwelijks besef van het gevaar voor de volksgezondheid. Daarom zijn we ons in het afgelopen jaar gaan oriënteren op initiatieven en start-ups die laagdrempelige en goedkope technieken hebben ontwikkeld voor het recyclen van plastic. Het inzamelen en recyclen van plastic in Senegal is gecompliceerd en er zijn andere organisaties die zich specifiek richten op het oplossen van dit probleem.
Op de bestuursvergadering besloten we ons te richten op de primaire doelstellingen van Kakaran en de aandacht voor dit probleem te beperken tot daar waar het onze doelstelling raakt (bewustwording van en scholing over schade aan het milieu, recycling van plastic tot orthopedische toepassingen als prothesen of tot schoolmaterialen en gebruik van duurzame materialen bij aanschaf van schoolspullen of bij de bouw van een schooltje).

Bestuurswissel

In juni kondigde Marlies Pietermaat, vlak voor de jaarlijkse bestuursvergadering, aan dat zij haar bestuursfunctie wilde neerleggen. Ze gaf aan als donateur betrokken te willen blijven bij de Stichting. Het bestuur bedankte Marlies voor haar jarenlange inzet als bestuurslid, voorzitter en vicevoorzitter van de Stichting, en begon aan een zoektocht  naar een passend nieuw bestuurslid.

Vernieuwing website

In de zomer van 2018 is de website ingrijpend vernieuwd. Het logo en de homepage hebben een wat strakkere en moderne uitstraling gekregen. Het menu is aangepast zodat de informatie beter te vinden is en er is veel beeldmateriaal toegevoegd. De nieuwsberichten zijn nu vanaf elke pagina te lezen. Niet alleen is de website daardoor aantrekkelijker geworden, de informatie is nu ook beter te lezen op smart phones en tablets. Met het Franstalige deel van de website is een begin gemaakt, de komende tijd worden meer pagina’s vertaald in het Frans, waarbij we ook onze Senegalese partners uitnodigen om mee te denken.
Onze welgemeende dank gaat uit naar  Erwin Odendaal, die zijn bijdrage aan de Stichting Kakaran levert door gratis voor ons het webdesign en beheer te doen. Samen met Lenette, die alle nieuwe teksten en beeldmateriaal heeft ingevoerd, heeft hij gezorgd voor de vernieuwde site. Ook dank aan de bestuursleden die hebben meegelezen, teksten geredigeerd en vertaald en feedback gegeven.

Kakaran op de televisie

In het najaar van 2018 maakte SBS6 een reality tv programma over Transavia, de luchtvaartmaatschappij waar onze voorzitter Esther als piloot werkzaam is. Het programma ging over de mens achter het uniform of de functie en Esther was een van de mensen die in de serie werd gevolgd. Naast haar werk als piloot toonde de serie haar zoon Joep die graag steward wil worden en Esther’s werk voor de stichting Kakaran dat is voortgevloeid uit haar studie. Zo was Esther onder meer te zien aan de telefoon met Awa en Ndongo in Senegal. Van onze contactpersonen en kinderen in Senegal werden in de serie alleen beelden gebruikt die al gepubliceerd waren op de site of op Facebook, ofwel waarvoor we toestemming hadden van degenen op de foto. De serie, ‘Welkom aan boord’, was vanaf 19 oktober bij SBS 6 te zien. Esther kwam in de vijfde aflevering aan bod.

Aicha

In december 2018 werd Aicha, het meisje in Ziguinchor met het vergroeide been als gevolg van een auto-ongeluk, geopereerd. In overleg met Ndongo Sow, de orthopedisch instrumentmaker in het team van de AMO, hadden we besloten om op zoek te gaan naar een donateur om een hersteloperatie te laten uitvoeren. Tevens vroegen we Anna, onze contactpersoon in Ziguinchor om, samen met de moeder van Aicha, in het ziekenhuis onderzoeken te laten uitvoeren om te zien of een hersteloperatie succesvol kon zijn. In het najaar van 2018 werd duidelijk dat het antwoord op die vraag positief was, en hadden we ook een donateur gevonden. Na de kerstvakantie zat Aicha’s been nog in het gips en daarna zal ze moeten revalideren. Ze zal daardoor wat tijd op school missen, maar de verwachting is dat ze over een paar maanden zonder pijn naar school kan lopen.

Peter J. Legro Award

In december heeft voorzitter Esther meegedaan aan de verkiezing voor de Peter J. Legro Award, een prijs die haar werkgever Transavia in het leven heeft geroepen voor goede doelen die collega’s van Transavia steunen in hun vrije tijd. Vijf initiatieven deden mee, waaronder Kakaran. In december verschenen er op het Transavia intranet nieuwsberichten over onze stichting en hield Esther een pitch voor Kakaran. Daarbij gaf ze aan dat de prijs het mogelijk zou maken om de Atelier Mobile Orthopédique weer twee jaar  te laten rijden (verzekeringen en exploitatie). Helaas heeft Kakaran de award niet gewonnen. Een andere stichting, Luchtvaart zonder Grenzen, die zorgt voor humanitaire hulptransporten en kinderen uit derde wereldgebieden begeleidt die in Nederland een levensreddende operatie moeten ondergaan, heeft de prijs gekregen. Die gunnen we hen natuurlijk van harte. We bedanken Esther voor alle moeite die ze heeft gedaan.

Schoolresultaten, leerlingen en studenten

Er is in 2018 voor 30 schoolkinderen lesgeld betaald en voor 1 student collegegeld (Ousmane die een hogere beroepsopleiding toerisme volgt). Twee leerlingen die hun BAC hebben gehaald, oriënteren zich op een nieuwe studie en hebben (nog) geen aanvraag gedaan. Saliou Ba is gestopt met zijn opleiding in bank en verzekeringswezen omdat hij een goede baan vond. Voor Nene Rose wordt de studie betaald door haar vader, haar donateurs zijn geïnformeerd en in overleg hebben we voor hen een nieuw kind gevonden. Souadou heeft haar studie afgerond en werkt nu, in afwachting van een baan in haar vakgebied, in een cosmeticazaak. Er zijn twee aanvragen van nieuwe kinderen gehonoreerd: Gertrude Bassène, een nichtje van Marie-Christelle, die door het overlijden van haar moeder wees is geworden en nu naar een internaat gaat, en Fatimata Soumaré, een albinovrouw die een vroedvrouwenopleiding volgt in Dakar.


Inkomsten en uitgaven

De verhouding inkomsten en uitgaven is behoorlijk in evenwicht, doordat bijna alle studenten, van wie de kosten vaak hoger zijn dan de donaties, afgestudeerd zijn. Ook hebben we veel nieuwe jonge kinderen die de lagere school bezoeken, hetgeen relatief lage kosten betekent. We verwachten in 2019 wel twee nieuwe aanvragen voor een beroeps-of universitaire opleiding (Mathie en Titina). In 2017 is geen vergoeding overgemaakt aan Kakaran Sénégal omdat Awa geld had overgehouden. Er waren dus minder administratieve kosten. Kakaran sluit het jaar 2017 af met een flink batig saldo, waarvan echter veel geld geoormerkt is en wordt toegevoegd aan reserveringen. Er staat momenteel ruim 26.000 aan reserveringen op de balans. Een deel daarvan zal het komende kalenderjaar worden uitgegeven aan projecten die al zijn toegekend, zoals de cases accompagnants. Ondanks het gunstige batig saldo is er dus niet veel geld vrij besteedbaar voor nieuwe projecten, tenzij daarvoor afzonderlijk financiering wordt gevonden.

Bestuursleden

Het bestuur bestond in 2018 uit Esther Kruyswijk, voorzitter; Marlies Pietermaat-Kros, vice- voorzitter (tot  24 juni), Marieke van Winden, bestuurslid; Marjolijn Schuijt, bestuurslid, Peter Baas, bestuurslid, Lenette Schuijt, directeur.

 

Hier tref je het overzicht aan van Inkomsten en uitgaven 2018

Hier tref je de Balans per 31 december 2018 aan.

Scroll naar boven