Jaarverslag 2021

Jaarverslag Stichting Kakaran 2021

In 2021 zijn we niet naar Senegal gereisd en zijn er geen grote projecten gerealiseerd. Dit had onder andere te maken met de coronapandemie. Ook de scholen in Senegal bleven een groot deel van het jaar dicht. Toch heeft Kakaran ook dit jaar niet stil gezeten. In dit verslag beschrijven we de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar.

Beurs voor student journalistiek
In 2019 was een bedrag van € 5.500,45 bijeengebracht door de actie voor de 80e verjaardag van Gerard Schuijt. Dit bedrag hebben we – met Gerards instemming -  besteed aan een opleiding of stage voor een student journalistiek. Via het CESTI, een centrum aan de Université Cheikh Anta Diop van Dakar hebben we gevraagd om studenten voor te dragen. De belangrijkste selectiecriteria waren: motivatie voor de cursus, beheersing van het Engels, en de beschikking over een laptop met microfoon en internet. Niet alleen beschikte Cheikh Ndiaye over beide zaken, zijn motivatie om actief deel uit te maken van de Senegalese pers en een bijdrage te leveren aan de groei van het land, gaf voor ons de doorslag. Bovendien richt Cheikh zich op nieuwe media en storytelling.

Omdat hij vanwege de pandemie niet naar Europa kon reizen, volgde hij in januari 2021 een online opleiding Storytelling bij de RNTC in Hilversum, een onderdeel van de (vroegere) Wereldomroep, dat trainingen geeft aan internationale (student-)journalisten. Na het behalen van zijn certificaat stuurde Cheikh een kort verslag en twee filmpjes die hij heeft gemaakt over het werk van Kakaran (te zien op de website).

Eerste vrouwelijke instrumentmaker
In februari 2021 ontvingen we een aanvraag van Oumy Ba, een vrouw van 32 jaar met een aangeboren handicap aan haar voet, die we tijdens onze laatste reis naar Senegal hadden ontmoet. Zelf al haar leven lang onder behandeling bij het orthopedisch centrum van het ziekenhuis in Tambacounda, heeft Oumy een passie ontwikkeld voor orthopedie. Tijdens ons bezoek verklaarde ze dat ze de eerste vrouwelijke  orthopedisch instrumentmaker in Senegal wil worden, zodat ze andere gehandicapten kan helpen. Tot voor kort bestond een dergelijke opleiding niet in Senegal, maar vanaf dit studiejaar biedt het paramedisch instituut in Mbour een 3-jarige opleiding Orthoprothésiste aan. De Senegalese staat heeft Oumy een beurs toegekend voor deze opleiding. Gedurende haar opleiding kan Oumy verblijven in CARFEAH, het centrum dat Nommez Ba heeft opgericht in Mbour. De Rotary Club Bussum en de Teenstra Foundation hebben toegezegd om de overige kosten (taxi, collegegeld) voor drie jaar studie te bekostigen.

Cases accompagnants
In 2021 is eindelijk de renovatie van de cases accompagnants bij het ziekenhuis in Tambacounda gerealiseerd. De cases, die oorspronkelijk werden gebouwd voor familieleden van patiënten, hebben een nieuwe bestemming gekregen en gaan dienst doen als informatiecentrum (voorzien van computers) en als kinderopvang.

Noodhulp
In 2020 heeft Kakaran gezorgd voor een Noodfonds Corona waarmee tientallen gezinnen konden worden geholpen met voedselpakketten. In december 2021 heeft Awa, onze contactpersoon in Tambacounda, opnieuw voedselpakketten kunnen regelen, via de stichting Tamb’Espoir, ditmaal voor de vijf Kakaran families die dit het hardst nodig hadden. Het was mooi om te zien dat vanuit Senegal nu ook zelf initiatieven worden ontplooid.

Tous Ensemble
Eind 2019 was het bestuur van Kakaran, voor twee jaar een samenwerking aangegaan met het project Tous Ensemble, opgezet door Petra Niessen, docent aan het Vituscollege in Bussum. In oktober 2021 hebben we die samenwerking geëvalueerd. De samenwerking bleek voor beide partijen niet veel toegevoegde waarde te hebben. Vandaan dat Tous Ensemble met ingang van 2022 weer zelfstandig verder gaat. De bestaande reservering (€ 6.293,99) wordt dan naar de nieuwe stichting overgemaakt. De geplande reis met docenten en leerlingen van het Vituscollege naar Senegal kon vanwege de pandemie in 2021 helaas plaatsvinden maar zal in het voorjaar van 2022 alsnog worden uitgevoerd.

Bestuurswissel
In aanloop naar de jaarlijkse vergadering hebben drie zittende bestuursleden (Esther, Peter en Marjolijn) aangegeven (om verschillende redenen) te willen stoppen met hun bestuurlijke betrokkenheid bij Kakaran. De andere bestuursleden hebben deze wensen geaccepteerd en zijn op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Esther zal met Petra Niessen een nieuwe stichting Tous Ensemble opzetten en daarin ook het AMO-project onderbrengen, dat zij ooit geïnitieerd heeft. Het bestuur heeft daar in principe toestemming voor gegeven, mits de overdracht naar de nieuwe stichting in alle opzichten adequaat geregeld wordt.

Nieuwe wetgeving
Peter heeft uitgezocht wat de consequenties voor Kakaran zijn van de recent ingevoerde wetgeving Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Het komt erop neer dat geen van de nieuwe bepalingen leiden tot de noodzaak om op korte termijn statutenwijzigingen aan te brengen. De huidige statuten zijn niet in tegenspraak met de nieuwe wetgeving en de zeer beperkte zaken die wel aangepast moeten worden kunnen bij een eerstvolgende statutenwijziging meegenomen worden. Wel is het duidelijk dat ook een kleine vereniging als Kakaran er goed aan doet om een huishoudelijk reglement voor het bestuur op te stellen en officieel te maken.

Exploitatie AMO
Eind 2021 stond er een reservering van € 9.694,85 op onze rekening voor  onderhoud aan het Atelier Mobile Orthopédique. In 2022 zal dit bedrag worden overgemaakt naar Kakaran Senegal. Daarmee kan de AMO tot begin 2023 rijden en kan het orthopedische team, dat opereert vanuit het ziekenhuis in Tambacounda, haar werk voortzetten voor gehandicapten die ver van de stad wonen. In 2022 wordt het project AMO overgedragen aan de Stichting Tous Ensemble, die op zoek zal gaan naar financiering  vanaf begin 2023.

Schoolresultaten,  leerlingen en studenten
Er is in 2021 voor 35 schoolkinderen lesgeld betaald; er zijn 35 vaste donateurs. Maty Danfy heeft haar tweejarige opleiding tot schoonheidsspecialiste afgerond. Ndeye Fatou Faye heeft na haar BAC aan een opleiding grafische vormgeving gedaan. Met haar diploma en een klein startbudget kan zij nu zelfstandig vanuit huis voor haar eigen bedrijfje Hanibattante, werken. Sophi Sine is, nadat ze bij de 2e poging is geslaagd voor haar BAC, een opleiding tot boekhouder begonnen en heeft deze inmiddels succesvol afgerond. Titina Diatta studeert Portugees in Dakar en Pierre Djoudjani is in 2021 is begonnen met een studie economie. Van beiden hebben wij (nog) geen aanvraag voor studiekosten ontvangen. Oumy Ba studeert voor orthopedisch instrumentmaker in Mbour. Fatimata heeft door corona enige vertraging opgelopen met haar opleiding tot vroedvrouw, maar ze is nu geslaagd voor haar examen en hoopt binnenkort, ook haar laatste stage af te ronden.
Marie Christelle heeft vanwege ziekte en zwangerschap haar studie Bachelor Professionnel en Sciences de Gestion moeten onderbreken. Inmiddels is de baby Marie Michelle alweer zes maanden oud en is Marie Christelle weer aan het werk in de Poste de Santé. Haar studie wordt mogelijk gemaakt door een speciaal daartoe bestemde donatie. Het gereserveerde bedrag was eind 2021 4.470,-
Hawa Deme heeft haar agrarische opleiding afgerond en heeft van de overheid een lapje grond gekregen, waar ze nu kippen houdt.

Inkomsten en uitgaven
De inkomsten en uitgaven m.b.t. de schoolgelden zijn behoorlijk in evenwicht, al moeten we constateren dat een individuele donatie dikwijls niet de werkelijke kosten dekt. Wellicht kunnen we onze donateurs vragen of ze hun bedrag iets willen verhogen.
Een paar kinderen (Ousmane, Maty, Ndeye) hebben hun beroepsopleiding afgerond. Twee kinderen oriënteren zich op een universitaire studie, mogelijk komen daar aanvragen voor tegemoetkoming in de kosten. De verwachting is dat Fatimata in het schooljaar 2021-2022 haar opleiding zal afronden.
We hebben een paar nieuwe kinderen die de lagere school bezoeken, hetgeen relatief lage kosten betekent. De meeste kinderen bevinden zich nu op de middelbare school. Als zij gaan studeren zal dat een flinke stijging van de kosten met zich meebrengen.
Doordat sommigen zijn afgestudeerd komen enkele bestaande donateurs beschikbaar voor een nieuw kind. Aangezien we ook enkele nieuwe donateurs hebben gevonden hebben we onze contactpersonen in Senegal gevraagd om nieuwe kinderen voor te dragen.

Kakaran sluit het jaar 2021 af met een batig saldo van 329,51. De reserveringen, onze spaarpotjes voor specifieke projecten, zijn nauwelijks gestegen en het is te verwachten dat deze in 2022 zullen dalen, omdat het bedrag voor de AMO naar Senegal wordt overgemaakt en het bedrag voor Tous Ensemble naar de nieuwe stichting wordt overgeboekt. Er is ruim  4000,- besteedbaar voor nieuwe projecten. Voor grotere nieuwe aanvragen zal eventueel afzonderlijk naar financiering moeten gezocht.

Bestuursleden
Het bestuur bestond in 2021 uit Esther Kruiswijk, voorzitter, Marieke van Winden, bestuurslid; Marjolijn Schuijt, directeur a.i. tot 1 september 2021, Peter Baas, bestuurslid, Lenette Schuijt, bestuurslid, directeur vanaf 1 september 2021.

Hier vind je het overzicht van inkomsten en uitgaven over 2021. 

En hier kun je de Balans per 31 december 2021 inzien.

Scroll naar boven