Jaarverslag 2022

Intro
Het afgelopen jaar, 2022, was een roerig jaar voor de stichting Kakaran. In februari traden drie bestuursleden aan en nam Marieke van Winden de voorzittershamer over. Vol enthousiasme ging de nieuwe ploeg aan de slag. Er zijn in 2022 veel vernieuwingen tot stand gebracht, waarmee Kakaran de komende jaren goed vooruit kan. Door deze veranderingen is er wat minder aandacht geweest voor nieuwe projecten in Senegal. Wel hebben we veel nieuwe aanvragen van kinderen kunnen honoreren.

 

Nieuwe website en logo
De website van Kakaran dateerde uit 2016 en was moeilijk leesbaar op mobiele apparaten. Het logo van Kakaran dateerde zelfs van de oprichting en paste niet meer goed in deze tijd. Vandaar dat we in de zomer een geheel nieuwe website hebben gebouwd. De site is meer gericht op potentiele donateurs en financiers. Daarom worden meer resultaten genoemd en staan er veel verhalen over kinderen die dankzij onze steun een diploma hebben behaald. Ook de beschrijving van alle projecten is geactualiseerd. Bovendien biedt de nieuwe website de mogelijkheid om rechtstreeks te doneren voor een specifiek project. Dit loopt via Whydonate, een betaalplatform voor goede doelen.

Daarnaast is er een nieuw, fris logo ontworpen en zijn briefpapier en aanvraagformulieren aangepast. Webbeheerder Erwin Odendaal en ontwerper Angelique Kleijne hebben ons bij het ontwerp van de nieuwe site en het logo belangeloos ondersteund.

 

Atelier Mobile Orthopédique
Bij haar vertrek heeft voormalig voorzitter Esther Kruyswijk te kennen gegeven dat zij graag het project AMO zou meenemen naar een nieuwe, door haar op te richten stichting. Hoewel de overige bestuursleden het jammer vonden om de AMO, dat vanaf het begin een project van Kakaran is geweest, over te dragen, hebben zij uiteindelijk toegestemd, omdat Esther een van de initiatiefnemers ooit was en de drijvende kracht achter de financiering van de AMO. Kakaran heeft het tegoed voor de AMO overgedragen aan Kakaran Senegal.

Overlijden Marieke van Winden
Toen Marieke de voorzittershamer overnam wisten we dat ze ziek was (alvleesklierkanker). Ze had in het voorgaande jaar al enkele chemokuren afgerond en in juni kon ze worden geopereerd. Ondanks de succesvolle operatie bleek begin november dat de kanker teruggekomen was. Op 23 november is zij overleden. De vorige directeur  van Kakaran, Gerard Schuijt, en de huidige directeur Lenette Schuijt hebben haar op 28 november de laatste eer bewezen, te midden van haar vrienden en familie. Bestuurslid Loes Oudenhuijsen neemt voorlopig de taken van Marieke waar en het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Naast Marieke is het afgelopen jaar een van onze vaste donateurs, Jan Bregman plotseling overleden. Zijn vrouw zet de donatie voort.

Fotokopieerapparaat
Naast aanvragen van kinderen hebben we ook een aanvraag kunnen toekennen voor een fotokopieerapparaat op de school van Momar Wade, de directeur van een basisschool.
In Ndiaganaio, in de buurt van Mbour. Het kopieerapparaat stelt de school in staat om de opleidingstoetsen voor leerlingen tee vermenigvuldigen. Het apparaat is inmiddels aangeschaft en in gebruik genomen.

Nieuwe donateurs en nieuwe kinderen
In augustus kregen we weer veel nieuwe aanvragen van kinderen en studenten. Aangezien enkele kinderen zoals Sophi Sine en Fatou Faye met een diploma de school verlaten hadden, konden we hun donateurs koppelen aan nieuwe kinderen. Zo hebben we Cheikh Ahmed, een student agrobosbouw, gekoppeld aan Jan en Mieke Bregman en Marieke Brouwer en Rien Bremmer. Lenette en Inge Polak gaan Robert Philippe Bassène (die een technische opleiding doet) steunen. Johan Schuijt en Marian Belt gaan Olga Clemence Bassène steunen. Kees Schuyt gaat Ablaye Fall steunen, een leerling in het 2e jaar van het lycée. Aan de aanvraag van Kharidata Ka (4e van het collège) hebben we Piet en Gonny Zuiker gekoppeld,  en de aanvraag van Mariama Macalou konden we honoreren, dankzij een nieuwe donateur die zich via de website meldde.
Omdat Nana Gaye een studie zou beginnen in Dakar en haar kosten dus zouden stijgen, hebben we haar, samen met haar donateurs Henk en Els Paase, gekoppeld aan Dick & Jacqueline Schuijt.

Van Cathy Sané, de dochter van onze contactpersoon in Ziguinchor die net als haar moeder onderwijzeres is, kwam een eenmalige aanvraag voor de schoolgelden van een paar kinderen die zij onder haar hoede heeft. Daarvoor hebben we nieuwe donateurs gevonden, Reina de Wit en Jos van den Heuvel.
Ook hebben we een aanvraag kunnen honoreren van een gezin met zes kinderen tussen de 5 en 18 jaar die allemaal goed kunnen leren. Deze aanvraag kwam via Menno Sypkens Smit, een kennis van het Afrika Studiecentrum die veel onderzoek heeft gedaan in Senegal, getrouwd is met een Senegalese en uit eigen middelen soms gezinnen steunt. Omdat zijn middelen beperkt zijn zocht hij contact met Kakaran. Deze aanvraag bekostigen we vanuit het Fonds Leerstoeltjes dat tussen 2009 en 2016 bijeengebracht is door hoogleraar Jaap van den Herik en zijn vrouw Letty Raaphorst.

Nieuwe Huishoudelijk reglement
De vorig jaar ingevoerde wetgeving Bestuur en Toezicht Rechtspersonen dwong ons om ofwel de statuten aan te passen of een huishoudelijk reglement op te stellen. In verband met de kosten verbonden aan statuutswijziging kozen we voor het laatste. Bestuurslid Geert heeft samen met de directeur een opzet gemaakt en deze is op de bestuursvergadering van december 2022 bekrachtigd.

Schoolresultaten,  leerlingen en studenten
Er is in 2022 voor 39 schoolkinderen lesgeld betaald (waaronder 5 nieuwe kinderen); er zijn 38 vaste donateurs. Daarna is er in dit jaar een aanvraag gehonoreerd voor  zes kinderen uit een familie in Bignona, plus eenmalig het schoolgeld voor een groot aantal kinderen die Cathy, dochter van Anna Cabo, onder haar hoede heeft genomen.

Oumy Ba, de vrouw met een handicap aan haar voet die de eerste vrouwelijke orthopedisch instrumentmaker in Senegal wil worden, volgt een 3-jarige opleiding Orthoprothésiste in Mbour. De Senegalese staat heeft Oumy een beurs toegekend voor deze opleiding. Gedurende haar opleiding verblijft Oumy in CARFEAH, het centrum dat Nommez Ba heeft opgericht in Mbour. De Rotary Club Bussum en de Teenstra Foundation hebben de overige kosten (taxi, collegegeld) voor drie jaar bekostigd.
Ndeye Fatou Faye heeft na haar opleiding grafische vormgeving, met een klein startbudget een eigen bedrijfje opgezet genaamd Hanibattante. Daardoor kan zij nu zelfstandig vanuit huis werken. Hawa Deme heeft haar agrarische opleiding afgerond en heeft van de overheid een lapje grond gekregen, waar ze nu kippen houdt.  Fatimata is geslaagd voor haar examen en heeft ook haar laatste stage afgerond. Sophi Sine heeft haar opleiding tot boekhouder succesvol afgerond en is op zoek naar werk.

Titina Diatta studeert Portugees in Dakar en Pierre Djoudjani is in 2021 is begonnen met een studie economie. Nana gaat na haar BAC beginnen aan een studie Russisch in Dakar. Elisa Diatta en Gertrude Bassène hebben hun collège afgerond en zijn begonnen aan het lycée.

Inkomsten en uitgaven
Het afgelopen jaar hebben we donateurs gevraagd of ze hun bijdrage zouden willen verhogen in verband met de gestegen kosten in Senegal. Tien van hen hebben daar gehoor aan gegeven.
De spaarrekening bij de ASN-bank is opgeheven en een nieuwe spaarrekening bij de Triodosbank, waar we ook een betaalrekening hebben is (na veel moeite en inspanning door bestuurslid Loes), in gebruik genomen. Vanwege wetgeving moeten stichtingen hun UBO’s (ultimate beneficial owner) registreren bij de Kamer van Koophandel. Dat is in november gebeurd.

De inkomsten en uitgaven m.b.t. de schoolgelden zijn behoorlijk in evenwicht, al moeten we constateren dat een individuele donatie dikwijls niet de werkelijke kosten dekt. Bovendien stijgen de kosten voor onderwijs in Senegal snel. De uitgaven in 2022 waren een stuk hoger dan de inkomsten. Dat is niet verwonderlijk omdat de reservering voor twee grote projecten (bijna 16.000 euro) is overgeheveld naar een andere stichting, Tous Ensemble. Afgezien daarvan is er een batig saldo van bijna 5.000 euro.
De reserveringen, onze spaarpotjes voor specifieke projecten, zijn daarom ook flink gedaald.  Het bedrag op onze bankrekeningen overtreft ruimschoots de reserveringen, waardoor er ruim  € 4.000,- besteedbaar is voor nieuwe projecten. Voor grotere nieuwe aanvragen zal eventueel afzonderlijk naar financiering moeten gezocht.

Bestuursleden

Het bestuur bestond in 2022 uit Marieke van Winden, voorzitter, Loes Oudenhuijsen, bestuurslid, Geert van der Helm, bestuurslid, Esther Plaatsman, bestuurslid, Ibrahim Diallo, bestuurslid, Lenette Schuijt, directeur.

 

Hier vind je het overzicht van inkomsten en uitgaven over 2022.

En hier kun je de Balans per 31 december 2022 inzien.

 

 

Scroll naar boven